Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deinstitucionalizacija – LNF – Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Deinstitucionalizacija

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama žmonių su negalia globos sistemos reforma, kuria siekiama kurti palankesnes globos sąlygas ir diegti naujas paslaugas bendruomenėje gyvenantiems žmonėms su negalia bei jų šeimoms.

Institucijose gyvenančių žmonių skaičius Lietuvoje labai aukštas – siekia beveik 7 tūkstančius, tačiau pastaruoju metu pastebima tendencija kurti mažesnius – grupinio gyvenimo – namus, kur sąlygos yra geresnės. Vis dėlto žmonių su negalia bendruomenę neramina tai, kad vykdoma reforma nukreipta tik į institucijose globojamus žmones, o bendruomenėje negalią turintys žmonės ir juos globojančios šeimos toliau negauna pakankamai pagalbos paslaugų, todėl jie rašosi į eiles patekti į globos įstaigas. Tokiu būdu sukuriamas uždaras institucinės globos ratas, kurį suardyti gali tik pakankamas lanksčių ir individualizuotų paslaugų tinklas bendruomenėse.

Asmeninio asistento paslauga
Yra ir pozityvių iniciatyvų bendruomeninių paslaugų srityje – kelios savivaldybės vykdo bandomuosius asmeninio asistento paslaugų projektus. Įvertinus žmogaus negalią ir jo poreikius nustatomas konkretus asmeninio asistento pagalbos valandų skaičius. Tai leidžia žmonėms su negalia gyventi savarankiškai savo bendruomenėje. Žadama, kad, šioms iniciatyvoms pasiteisinus, asmeninio asistento paslauga taps nuolatine ir bus diegiama nacionaliniu lygiu.
LNF veiksmai bendruomeninių paslaugų srityje:
  • Nuo 2015 metų LNF rengia mokymus ir tarptautines konferencijas apie asmeninio asistento paslaugų gerąją patirtį kitose šalyse ir jų poreikį Lietuvoje;
  • Dalyvavimas asmeninio asistento paslaugos teikimo ir veiklos gairių rengimo darbo grupėje;
  • Visuomenės informavimas apie vykdomą globos įstaigų reformą ir jos poveikį įvairioms žmonių su negalia grupėms.

Naujienos