Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility “Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje” - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Lietuvos negalios organizacijų forumas yra vienas iš Lietuvos žmogaus teisių centro įgyvendinamo projekto  “Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje” partnerių. 

Projekto tikslas: Stiprinti kokybišką žmogaus teisių diskursą Lietuvoje įgalinant skirtingų žmogaus teisių sričių NVO komunikuoti apie jų atstovaujamų visuomenės grupių problematiką bei plečiant didžiausią žmogaus teisių portalą manoteises.lt 

Projekto uždaviniai:

  1. Suburti skirtingų žmogaus teisių sričių ekspertų tinklą, stiprinti ekspertų žmogaus teisių problematikos kompetencijas ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  2. Vykdyti proaktyvią žmogaus teisių temų komunikaciją, didinti ekspertų žinomumą viešojoje erdvėje bei plėsti didžiausio žmogaus teisių portalo manoteises.lt turinį;
  3. Didinti portalo manoteises.lt finansinį nepriklausomumą ir tvarumą. 

Pagrindinės veiklos:

  1. Žmogaus teisių NVO ekspertų tinklaveikos sesijos
  2. Žmogaus teisių ekspertų kompetencijų kėlimas
  3. Straipsnių rengimas ir publikavimas
  4. Straipsnių sklaida ir ekspertų žinomumo didinimas
  5. Portalo manoteises.lt alternatyvių finansinių galimybių studija
  6. Finansinio įrankio įdiegimas.

Projekto trukmė: 2022-07-01 – 2023-12-31

Projekto partneriai: VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, asociacija Lietuvos negalios organizacijų forumas, asociacija LSS Vilniaus m. filialas “Padėk pritapti”, asociacija Nationalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, VšĮ Diversity Development Group, asociacija Lenkų diskusijų klubas. 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis. dalis.