Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tarptautinis bendradarbiavimas – LNF – Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Tarptautinis bendradarbiavimas

LNF dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje ​
 • Europos neįgaliųjų forumas (European disability forum, EDF). Tai svarbiausias Europos Sąjungos (ES) institucijų partneris sprendžiant žmonių su negalia politikos klausimus. EDF vienija visų ES valstybių narių skėtines negalios organizacijas, kurios drauge atstovauja ir gina 80 mln. neįgaliųjų. Nuo 2017 m. LNF Prezidentė Dovilė Juodkaitė yra EDF Tarybos narė.
 • Europos savarankiško gyvenimo tinklas (European network on independent living, ENIL). Europoje veikiantis tinklas vienija individualius narius bei organizacijas, kurios siekia, kad žmonės su negalia galėtų gyventi savarankiškai. Savarankišką žmonių su negalia gyvenimą užtikrina prieinama fizinė aplinka, prieinama informacija ir paslaugos, asmeninio asistento pagalba, kokybiškos techinės priemonės.
LNF partnerystė su užsienio negalios organizacijomis​
 • EPIK Estijos negalios organizacijų asociacija.
 • SUSTENTO Latvijos negalios organizacijų asociacija.
 • PFON Lenkijos negalios organizacijų asociacija.
 • Change Žmonėms su proto negalia atstovaujanti nevyriausybinė organizacija, dirbanti informacijos prieinamumo (viešosios informacijos lengvai suprantamu formatu rengimo) srityje.
 • Plena inclusion Ispanijos nevyriausybinė organizacija, nacionaliniu lygiu vienijanti žmones su proto negalia ir atstovaujanti jų teisėms.
 • Quip Čekijos nevyriausybinė organizacija, veikianti socialinių paslaugų bendruomenėje kūrimo ir diegimo srityse.
 • Instituto Regionale Rittmeyer Italijos nevyriausybinė organizacija, teikianti žmonėms su regėjimo negalia paramą pagrindinio, profesinio ir aukštojo mokslo sistemoje.
 • ATAK Islandijos nevyriausybinė organizacija, vienijanti sau atstovaujančius žmones su intelekto negalia.
 • The BumbleBee Alliance CIC Didžiojoje Britanijoje dirbanti organizacija, kurios veikla apima socialiai pažeidžiamų grupių motyvavimą ir lavinimą.

Naujienos