Švietimas

Įtraukus švietimas neįgaliesiems: švietimo politikos ir institucijų problemos, geroji praktika, LNF veiksmai ir siūlomi įtraukaus ugdymo vaikams su negalia sprendimai. Geroji praktika rodo, kad vaikų su negalia įtraukimas į bendrą ugdymo sistemą yra labai svarbus neįgaliųjų integracijai visuomenėje tolimesniuose gyvenimo etapuose. Įtraukus ugdymas padeda formuoti žmonių su negalia bendravimo įgūdžius, informacijos pritaikymą ir pasiekiamumą, lengvesnę adaptaciją visuomenėje.

Įtraukus švietimas, kaip šalies siekis ir pareiga, yra įtvirtintas tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, tarp kurių ir JT Konvencija (Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija). LNF nuolatos ieško sprendimų, kaip įtraukusis švietimas galėtų būti prieinamesnis kuo didesnei visuomenės daliai.

LNF veiksmai įtraukiojo švietimo srityje:

Naujienos