Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacijos prieinamumas - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Informacijos prieinamumas

Informacijos prieinamumas aktualus labai plačiai visuomenės daliai, tačiau jis ypač svarbus regos, klausos ir intelekto negalią turintiems žmonėms. Šioms grupėms reikalingi alternatyvūs informacijos pateikimo būdai.
Brailio raštas yra vienas žinomiausių informacijos pateikimo akliesiems ir silpnaregiams būdų, tačiau, informacijai persikėlus į virtualią erdvę, vis aktualesnis tampa skaitmeninis prieinamumas. Jis reiškia galimybę akliesiems sklandžiai perskaityti visą informaciją su ekrano skaitymo programine įranga. Deja, didelė dalis internete teikiamų paslaugų yra suprogramuotos netinkamai, todėl yra neprieinamos. Silpnaregiai patiria sunkumų dėl prasto kontrasto, sudėtingo svetainių išdėstymo ir pan. Lietuvoje iš lėto skinasi kelią garsinio vaizdavimo metodas, iki 2019-tųjų tokių filmų buvo vos keli, tačiau pastaruoju metu Nacionalinis radijas ir televizija (LRT) didina taip pritaikytų filmų procentą savo tinklelyje.
Kurčiųjų gimtoji kalba – lietuvių gestų kalba. Todėl esminis poreikis – informacijos pritaikymas, pateikiant ją gestų kalba arba tekstu (titrais). Visuomeninis transliuotojas LRT titruoja tik kiek daugiau nei 6 proc. savo transliacijų laiko, o į gestų kalbą verčiama vos 5 proc. transliacijų.
Intelekto negalią turintys žmonės informaciją supranta geriau, kai ji pateikiama lengvai suprantama kalba drauge su iliustracijomis, tačiau toks viešosios informacijos pritaikymas Lietuvoje – retenybė.
ES direktyva dėl svetainių prieinamumo
LNF veiksmai informacijos prieinamumo srityje:
Leidinio viršelio nuotrauka

Naujienos