Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacijos prieinamumas neįgaliesiems | LNF

Informacijos prieinamumas neįgaliesiems: alternatyvūs informacijos pateikimo būdai skirtingų negalių žmonėms, skaitmeninis prieinamumas, LNF veiksmai ir siūlomi sprendimai. Sklandus informacijos prieinamumas yra aktualus daugumai, bet ypatingai svarbus regos, klausos ir intelekto negalią turintiems žmonėms. Šiais laikais dauguma informacijos šaltinių yra skaitmeninėje erdvėje, tačiau dalis internete teikiamų paslaugų yra suprogramuotos netinkamai neįgaliesiems, todėl skaitmeninis prieinamumas turi būti tobulinimas ir pritaikytas intelekto, regos ir klausos ir kitas negalias turintiems žmonėms. Šioms grupėms yra reikalingos informacijos pateikimo metodų alternatyvos. Siekdama, kad informacijos pritaikymas žmonėms su negalia būtų kuo sklandesnis ir spartesnis LNF drauge su partneriais parengė ir išleido skaitmeninės informacijos rengimo vadovą „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas“. LNF nuolatos tobulina informacijos pateikimo būdus ir ieško geriausių sprendimų.

Brailio raštas yra vienas žinomiausių informacijos pateikimo akliesiems ir silpnaregiams būdų, tačiau, informacijai persikėlus į virtualią erdvę, vis aktualesnis tampa skaitmeninis prieinamumas. Jis reiškia galimybę akliesiems sklandžiai perskaityti visą informaciją su ekrano skaitymo programine įranga. Deja, didelė dalis internete teikiamų paslaugų yra suprogramuotos netinkamai, todėl yra neprieinamos. Silpnaregiai patiria sunkumų dėl prasto kontrasto, sudėtingo svetainių išdėstymo ir pan. Lietuvoje iš lėto skinasi kelią garsinio vaizdavimo metodas, iki 2019-tųjų tokių filmų buvo vos keli, tačiau pastaruoju metu Nacionalinis radijas ir televizija (LRT) didina taip pritaikytų filmų procentą savo tinklelyje.
Kurčiųjų gimtoji kalba – lietuvių gestų kalba. Todėl esminis poreikis – informacijos pritaikymas, pateikiant ją gestų kalba arba tekstu (titrais). Visuomeninis transliuotojas LRT titruoja tik kiek daugiau nei 6 proc. savo transliacijų laiko, o į gestų kalbą verčiama vos 5 proc. transliacijų.
Intelekto negalią turintys žmonės informaciją supranta geriau, kai ji pateikiama lengvai suprantama kalba drauge su iliustracijomis, tačiau toks viešosios informacijos pritaikymas Lietuvoje – retenybė.
ES direktyva dėl svetainių prieinamumo
LNF veiksmai informacijos prieinamumo srityje:
Leidinio viršelio nuotrauka

Naujienos