Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Paremkite LNF | LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas
Kartu mes - žmonių su negalia balsas

Jūsų parama bus skirta

Informacijos pritaikymas įvairių negalių žmonėms

Fizinis pastatų ir infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių žmonėms

Žmonių su negalia padėties analizė ir sklaida

Žmonių su negalia teisių ir jų pažeidimų viešinimas visuomenei, valstybės institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms

Nuolatinis dalyvavimą formuojant politiką, priimant su su negalia susijusius politinius sprendimus

Žmonių su negalia konsultavimas ir pagalba ginant savo teises, rengiant skundus bei ieškinius teismams

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF)

Esame svarbiausia žmonių su negalia teisių advokacijos organizacija. Siekiame, kad žmonės su negalia turėtų tokias pačias teises ir galimybes dalyvauti visose gyvenimo srityse kaip ir likę Lietuvos piliečiai: mokytis, dirbti, kurti šeimas, dalyvauti poliniame gyvenime, užsiimti visuomenine veikla, tiesiog džiaugtis gyvenimu, jaustis visaverčiais žmonėmis.

Jūsų paaukoti pinigai padės žmonių su negalia organizacijas vienijančiam Lietuvos neįgaliųjų forumui siekti žmonių su negalia įgalinimą užtikrinančių politinių sprendimų ir konkrečių paslaugų, leidžiančių gyventi kuo savarankiškiau ir nepriklausyti nuo pašalpų.

Ką jau pavyko pasiekti:

  • Atlikome per 30 tyrimų apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Lietuvoje;
  • Inicijavome negalios problemų įtraukimą į vyriausybių darbotvarkes;
  • Sutarėme su Lietuvos savivaldybėmis dėl nuoseklaus švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo;
  • Išsikovojome, kad rinkimai taptų prieinami vis didesniam žmonių su negalia skaičiui;
  • Paskatinome asmeninio asistento paslaugos atsiradimą Lietuvoje;
  • Viešomis akcijomis ir kampanijomis prisidedame prie žmonių su negalia įvaizdžio pokyčių;
  • Inicijavome užimtumo ir negalios nustatymo įstatymų pakeitimus, kurie užtikrins daugiau paslaugų ir pagalbos darbo vietoje bei kasdienybėje 
  • Nuolat konsultuojame verslo, ir visuomeninių įstaigų atstovus apie žmonių su negalia poreikius teikiant visų rūšių paslaugas
  • Inicijuojame strategines žmonių su negalia teisių bylas
  • Giname moterų su negalia teises į kokybišką reprodukcinės sveikatos priežiūrą ir pagalba negalią turintiems tėvams

Kaip skirti 1,2 % GPM?

 
Prisijunkite: https://deklaravimas.vmi.lt/, naudojant internetinės bankininkystės prisijungimus. 


Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 125703071
Pavadinimas: Lietuvos negalios organizacijų forumas
Mokesčio dalies dydis – įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausiai – 1,2%)

Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – įrašykite iki kada skiriate paramą, galima skirti 5 metams.