Moterys su negalia

Žmonės su negalia – nesvarbu, vyrai ar moterys – Lietuvoje yra viena iš grupių, kurių galimybės apribotos labiausiai. Vis dėlto, analizuojant išskirtinai moterų padėtį, paaiškėja, kad jos susiduria su papildomomis kliūtimis būtent dėl savo lyties.

Moterys su negalia Lietuvoje: daugialypė diskriminacija artimoje aplinkoje ir visuomenėje, smurtas prieš moteris su negalia, LNF veiksmai ir siūlymai, kaip spręsti moterų su negalia patiriamas problemas. Abejingumas moterų su negalia reprodukcinei sveikatai, priverstina sterilizacija, smurtas artimoje aplinkoje, seksualinis smurtas – dažniausiai identifikuojamos problemos, su kuriomis susiduria išskirtinai neįgalios moterys. LNF analizuoja, informuoja visuomenę ir ieško efektyvių sprendimų, kaip būtų galima įgyvendinti JT Konvencijoje pateiktas rekomendacijas, padėsiančias pagerinti moterų su negalia integraciją, įsidarbinimo ir gyvenimo sąlygas bei keisti visuomenės požiūrį.

Lietuvoje moterų su negalia tema ilgą laiką nesulaukė pakankamo dėmesio, iki šiol buvo atliktas tik vienas išsamus šios grupės padėtį analizuojantis tyrimas, kurį 2014 m. užsakė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Tarptautinėje erdvėje tai seniai analizuojama tema. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje yra net atskiras straipsnis, skirtas moterims ir mergaitėms su negalia. Rengiamos bei teikiamos atskiros ataskaitos dėl moterų su negalia padėties Europos Sąjungos šalyse, viena jų 2018 m. parengta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Šioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad moterys su negalia visoje Europoje dažniau susiduria su smurtu artimojoje aplinkoje, turi mažiau galimybių dalyvauti švietimo sistemoje ir visuomenės gyvenime, sunkiau įsidarbina.

LNF veiksmai moterų su negalia srityje:

Naujienos