Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Moterys su negalia - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Moterys su negalia

Žmonės su negalia – nesvarbu, vyrai ar moterys – Lietuvoje yra viena iš grupių, kurių galimybės apribotos labiausiai. Vis dėlto, analizuojant išskirtinai moterų padėtį, paaiškėja, kad jos susiduria su papildomomis kliūtimis būtent dėl savo lyties.

Moterys su negalia patiria daugialypę diskriminaciją – tiek dėl negalios, tiek dėl lyties.
Abejingumas moterų su negalia reprodukcinei sveikatai, priverstinė sterilizacija, smurtas artimoje aplinkoje, seksualinis smurtas – dažniausiai identifikuojamos problemos, su kuriomis susiduria išskirtinai moterys su negalia.

Lietuvoje moterų su negalia tema ilgą laiką nesulaukė pakankamo dėmesio, iki šiol buvo atliktas tik vienas išsamus šios grupės padėtį analizuojantis tyrimas, kurį 2014 m. užsakė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Tarptautinėje erdvėje tai seniai analizuojama tema. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje yra net atskiras straipsnis, skirtas moterims ir mergaitėms su negalia. Rengiamos bei teikiamos atskiros ataskaitos dėl moterų su negalia padėties Europos Sąjungos šalyse, viena jų 2018 m. parengta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Šioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad moterys su negalia visoje Europoje dažniau susiduria su smurtu artimojoje aplinkoje, turi mažiau galimybių dalyvauti švietimo sistemoje ir visuomenės gyvenime, sunkiau įsidarbina.

LNF veiksmai moterų su negalia srityje:

Naujienos