Privatumo pranešimas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS Parengta: 2023-03-28
KAS YRA JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais (toliau – Privatumo pranešimas). Privatumo pranešimu paaiškiname, kokius duomenis apie jus renkame, kaip šiuos asmens duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

Lietuvos negalios organizacijų forumas, juridinio asmens kodas 125703071, adresas Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius (toliau – „LNF“ arba „mes“) yra jūsų asmens duomenų valdytojas.
SU KUO SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?
Lietuvos negalios organizacijų forumas Adresas: Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius info@lnf.lt
I. KAIP MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS?
Asmens duomenų tvarkymą suskirstėme į skyrius, atsižvelgdami į tai, kokiame vaidmenyje norite gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą. Mes nevykdome profiliavimo ar automatinio sprendimų priėmimo.
1. Aš esu LNF interneto svetainės www.lnf.lt lankytojas
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai lankotės mūsų svetainėje:
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Vardas, el. paštas, tel. numeris, informacija tema, kuria kreipiatės, užpildydami formą mūsų svetainėje.    Susisiekti su Jumis ir įvertinti, kaip geriausiai galime padėti klausimu, dėl kurio kreipėtės. Sutikimas Tol, kol bus išnagrinėjama konkreti užklausa ir į ją atsakoma.
Slapukų informacija, į kurią patenka Jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri Jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą.  Kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Taip pat gali būti naudojami rinkodaros slapukai, kad reklamos nukreipimui socialiniuose tinkluose. Sutikimas Slapukų saugojimo terminai ir kita susijusi informacija aprašyta Slapukų pranešime. 
2. Aš esu LNF organizuojamo renginio dalyvis
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai lankotės mūsų svetainėje:
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Vardas, pavardė, savivaldybė kurioje gyvena, el. pašto adresas, telefono numeris, kokią organizaciją atstovauja, sveikatos duomenys, vaiko (vaikų) sveikatos duomenys Dalyvių registracija renginio organizavimui ir projekto vykdymo atskaitomybei Sutikimas  Pagal administruojamo projekto reikalavimus.
Atvaizdas, įrašo duomenys Nuotolinio/ hibridinio renginio transliavimas, įrašymas, fotografavimas  Sutikimas
Vardas, pavardė, savivaldybė kurioje gyvena, el. pašto adresas, telefono numeris, kokią organizaciją atstovauja, sveikatos duomenys, vaiko (vaikų) sveikatos duomenys, dalyvio atvaizdas, įrašo duomenys Po renginio – projekto vykdymo atskaitomybei Teisėtas interesas atsiskaityti dėl tinkamo projekto vykdymo
3. Aš esu LNF nario atstovas
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų darbdavio:
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kokią organizaciją atstovauja Komunikacija su LNF nariais, bendradarbiavimas Sutartis 10 m. 
4. Aš esu LNF partneris
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų darbdavio:
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Fiziniai asmenys: vardas, pavardė, adresas, tel. numeris, el. paštas, pareigos, veiklos tipas (individuali veikla, verslo liudijimas), individualios veiklos arba verslo liudijimo kopija, darbo projekte pradžia, darbo projekte pabaiga, banko sąskaitos numeris.    Juridiniai asmenys: juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas. Bendradarbiavimas, paslaugų teikimas ir gavimas, prekių gavimas, sutarties sudarymas ir vykdymas Sutartis 10 m.
5. Aš esu LNF vykdomų advokacijos veiklų dalyvis
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų darbdavio:
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Fiziniai asmenys: vardas, pavardė, adresas, tel. numeris, el. paštas, pareigos, veiklos tipas (individuali veikla, verslo liudijimas), individualios veiklos arba verslo liudijimo kopija, darbo projekte pradžia, darbo projekte pabaiga, banko sąskaitos numeris.    Juridiniai asmenys: juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas. Žmonių, turinčių negalią, bendruomenės teisių ir interesų atstovavimas (pvz., teisės aktų pakeitimų inicijavimas,  mokslinių tyrimų atlikimas, susijusios informacijos sklaida ir visuomenės švietimas) Viešasis interesas  10 m. 
6. Aš esu kandidatas į LNF savanorius arba darbuotojus, savanoris
Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba kitų oficialių šaltinių (pvz., profesiniai socialiniai tinklai, kt.):
Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
Kandidatų pagrindinė informacija: vardas, pavardė, gimimo data, gimtoji kalba Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas Informacija apie pareigas, į kurias pretenduojama: informacija apie darbo pobūdį bei informacija apie kontaktinius asmenis, dalyvaujančius kandidatavimo procese, prašymas dėl atlyginimo, informacija, susijusi su darbo pradžia Kita informacija apie jūsų išsilavinimą ir patirtį, kurią pateikėte, pvz., studijų ir kita išsilavinimo informacija, darbo patirties istorija (pvz., darbdaviai, darbo pradžios datos ir trukmė bei darbo užduočių pobūdis), kalbų mokėjimas, kiti specialieji įgūdžiai, asmeninių savybių aprašymas, mokslo laipsniai, pažymėjimai ir įvertinimai bei nuorodos į profilius, rekomendacijas Kita galima informacija, kurią jūs savanoriškai pateikėte, susijusį su įdarbinimo procesu arba kitaip specialiai paskelbta profesiniais tikslais, pvz., „LinkedIn“ profilis Atranka  Sutikimas    Savo sutikimą galite atšaukti pasitraukdami iš įdarbinimo proceso.  4 mėnesiai po darbuotojų arba savanorių atrankos proceso pabaigos
Savanorio vardas, pavardė, tel.nr, el. paštas, gyvenamosios vietos adresas Savanorystė ir bendradarbiavimas Sutartis 10 m.
II. KAM MES ATSKLEIDŽIAME ARBA PERDUODAME DUOMENIS, AR JUOS PERDUODAME UŽ ES ARBA EEE RIBŲ?
Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, tokiems, kaip buhalterinių paslaugų teikėjas, interneto svetainės priežiūros paslaugų teikėjas, ir pan., tik tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos sutarties įvykdymui. Mes atsakome už savo pasitelktų duomenų tvarkytojų veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus. Paprastai asmens duomenis tvarkome tik ES/EEE. Jei asmens duomenis perduosime už ES/EEE, užtikrinsime, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.
III. KAIP MES APSAUGOME DUOMENIS?
Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. Taikome šias organizacines priemones: turime informacijos ir techninių išteklių saugumo politiką, kuri nustato bendrą organizacijos informacijos saugos valdymą, mūsų organizacijoje egzistuoja atsakomybių paskirstymas, taikomas personalo konfidencialumas, taip pat taikome prieigos prie asmens duomenų kontrolę, atliekame techninės ir programinės įrangos valdymą, esame nustatę asmens duomenų saugumo pažeidimų ir incidentų valdymo tvarką, stengiamės reguliariai atnaujinti asmens duomenų apsaugos žinias.
IV. KOKIOS JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS?
  • Teisė susipažinti su savo duomenimis.
  • Teisė reikalauti ištaisyti arba ištrinti netikslius duomenis.
  • Teisė nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti jūsų duomenų tvarkymą.
  • Teisė atšaukti jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • Teisė skųstis dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vdai.lrv.lt).
V. PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI
Pakeitus šį privatumo pranešimą, atliktų pakeitimų datą pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo pranešimo pakeitimus.

Naujienos