Asociacijos „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ steigiamasis susirinkimas įvyko 2001 m. rugpjūčio mėn. 6 d., Vilniuje.

Lietuvos negalios organizacijų forumo steigėjai:
 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
 2. Lietuvos neįgaliųjų draugija
 3. Lietuvos kurčiųjų draugija
 4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
 6. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

Lietuvos negalios organizacijų forumas vienija visus kas rūpinasi neįgaliųjų socialine integracija. Nariais gali tapti nevyriausybinės organizacijos.

Vadovaujantis LNF įstatais Asociacijos narių priėmimas vykdomas šia tvarka:

Tikraisiais Asociacijos nariais gali būti Lietuvoje veikiančios respublikinės nevyriausybinės organizacijos, dirbančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ir turinčios viešojo juridinio asmens statusą.

Asociacijos nariais stebėtojais gali būti regioninės bei vietos nevyriausybinės organizacijos, taip pat fiziniai asmenys, susiję su neįgaliųjų integracija.

Respublikinės nevyriausybinės organizacijos, siekdamos tapti Asociacijos tikraisiais nariais, turi pateikti prašymą Asociacijos tarybai, patvirtinantį jų atitikimą Asociacijos principams, veiklos tikslams bei uždaviniams. Kartu su prašymu organizacijos pateikia šiuos dokumentus: savo steigimo dokumentų (įstatus) ir registravimo pažymėjimo kopijas, bei dokumentus, patvirtinančius organizacijos nuoseklią ir aktyvią veiklą atstovaujant negalią turinčius žmones.

Norėdami tapti Asociacijos nariais stebėtojais, organizacijos ar fiziniai asmenys pateikia tarybai prašymus, kuriuose atsispindi jų veiklos kryptys, stabilumas bei motyvacija tapti nariu stebėtoju.

Organizacijų prašymus dėl narystės svarsto bei sprendimus priima Asociacijos taryba artimiausiame posėdyje, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus.

LNF Tarybos posėdžiai organizuojami kartą per 1-2 mėn.

Šiuo metu Lietuvos negalios organizacijų forumo nariai yra 16 nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų.

Lietuvos negalios organizacijų forumo nariai:
 1. VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
 2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
 3. Lietuvos kurčiųjų draugija
 4. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
 5. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 6. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
 7. Bendrija „Pagava“
 8. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
 9. Lietuvos paralimpinis komitetas
 10. Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija
 11. Lietuvos paraplegikų asociacija
 12. VšĮ SOPA
 13. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai"
 14. Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „EPILĖ“
 15. Lietuvos asociacija „Demencija Lietuvoje"
 16. Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas