Negalios įvaizdis

Negalios įvaizdis Lietuvoje: negalios politika, lygiateisis neįgaliųjų dalyvumas socialinėje aplinkoje, LNF veiksmai formuojant visuomenės nuomonę apie negalią. Negalios politika yra tiesiogiai susijusi su požiūriu į žmones su negalia. LNF tikslas – politiniai sprendimai, suteiksiantys lygias teises žmonėms su negalia gyventi savarankiškai drauge su visais, siekis organizuoti globos sistemą, gerinti neįgalių žmonių integraciją darbo rinkoje ir visuomenėje, numatyti pašalpas.

Negalios įvaizdis yra formuojamas pačios visuomenės, todėl labai svarbu ją šviesti, organizuoti socialines akcijas, inicijuoti visuomenės tyrimus, rengti straipsnius ir reportažus apie žmonių su negalia galimybes gyventi savarankiškai. Negalios politikoje yra labai svarbus atsakingų institucijų, organizacijų ir pačios visuomenės dalyvavimas: reagavimas į visuomenės nuomonės formavimą negalios klausimais žiniasklaidoje, esant poreikiui teikti skundus.

Lietuvoje vis dar gajus nuo sovietinių laikų likęs įsitikinimas, kad žmonės su negalia yra savo negalios įkaitai. Kitaip tariant, negaliai priskiriama medicininė, o ne socialinė kilmė. Požiūris, kad kliūtis sukuria ne tik pati negalia, bet ir nepritaikyta aplinka, paslaugų trūkumas, neprieinama informacija, dar nėra įsitvirtinęs.

2017 metais LNF atliktas žiniasklaidos tyrimas parodė, kad visuomenė nesupažindinama su negalios įvairove, labai dažnai žmonės su negalia vaizduojami skurdo kontekste arba kaip našta savo artimiesiems. Šis tyrimas parodo, kad psichosocialinę negalią turintys žmonės dažniausiai žiniasklaidoje vaizduojami neigiamai. Pozityvus žmonių su negalia įvaizdis kuriamas kalbant apie sportinius pasiekimus.

LNF veiksmai formuojant visuomenės nuomonę apie negalią:

Naujienos