Įdarbinimas

Neįgaliųjų įdarbinimas Lietuvoje: žmonių su negalia įdarbinimo politika ir jos problemos, LNF veiksmai ir siūlomi sprendimai neįgaliųjų darbo galimybėms atviroje darbo rinkoje. Bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Užimtumo tarnyba, LNF siūlo veiksmingus sprendimus ir skatinimo priemones, kad žmonių su negalia įdarbinimas vyktų kuo efektyviau ir sparčiau. Taip pat LNF drauge su partneriais įgyvendina Europos socialinio fondo remiamą projektą, kuriuo siekia, kad neįgaliųjų įdarbinimas būtų skatinamas net labiausiai segreguotiems žmonėms su negalia, gyvenantiems ilgalaikėse socialinės globos institucijose (pensionuose). LNF pozicija – darbas žmonėms su negalia ir jų integracija darbo rinkoje turi būti vertinami individualiai, atsižvelgiant į žmogaus kompetencijas bei potencialą tobulėti ateityje.

Kita riboto darbingumo žmonių įdarbinimo politikos yda – siauras pagalbos paslaugų spektras ieškant darbo ir jau darbo vietoje, kur turintiems negalią kyla daugiausiai iššūkių. Iki šiol Lietuvoje žmonių su negalia įdarbinimas buvo paremtas darbo užmokesčio subsidijavimo priemone, kuri yra labai brangi, užtikrina tik menkos dalies šios grupės narių įdarbinimą ir nukreipta į darbdavio rėmimą, o ne darbuotojo su negalia kvalifikacijos kėlimą ir darbinių įgūdžių stiprinimą. Subsidijai pasibaigus, žmogus su negalia paprastai atleidžiamas, o suteiktos paslaugos, kvalifikacijos kėlimas įgalintų išlikti darbo rinkoje.

LNF veiksmai žmonių su negalia įdarbinimo srityje

Naujienos