Deinstitucionalizacija

Deinstitucionalizacija žmonių su negalia globos sistemoje: paslaugos bendruomenėje neįgaliesiems, asmeninio asistento paslauga, LNF veiksmai ir siūlomi sprendimai. Šiuo metu Lietuvoje yra įgyvendinama žmonių su negalia integracijos visuomenėje reforma, kurios tikslas yra kurti palankesnes globos sąlygas ir diegti naujas paslaugas visuomenėje gyvenantiems žmonėms su negalia ir jų šeimoms. Keliose savivaldybėse veikia bandomoji asmeninio asistento paslauga, kurios metu asistentas neįgaliam žmogui yra parenkamas įvertinus individualius negalią turinčio žmogaus poreikius. Tai leidžia žmonėms su negalia gyventi savarankiškai savo bendruomenėje. LNF rengdama tarptautinius mokymus ir seminarus, informuoja visuomenę, kaip deinstitucionalizacija gali teigiamai veikti neįgaliųjų bendruomenės gyvenimą, suteikti jiems daugiau laisvių ir pagerinti integraciją visuomenėje.

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama žmonių su negalia globos sistemos reforma, kuria siekiama kurti palankesnes globos sąlygas ir diegti naujas paslaugas bendruomenėje gyvenantiems žmonėms su negalia bei jų šeimoms.

Institucijose gyvenančių žmonių skaičius Lietuvoje labai aukštas – siekia beveik 7 tūkstančius, tačiau pastaruoju metu pastebima tendencija kurti mažesnius – grupinio gyvenimo – namus, kur sąlygos yra geresnės. Vis dėlto žmonių su negalia bendruomenę neramina tai, kad vykdoma reforma nukreipta tik į institucijose globojamus žmones, o bendruomenėje negalią turintys žmonės ir juos globojančios šeimos toliau negauna pakankamai pagalbos paslaugų, todėl jie rašosi į eiles patekti į globos įstaigas. Tokiu būdu sukuriamas uždaras institucinės globos ratas, kurį suardyti gali tik pakankamas lanksčių ir individualizuotų paslaugų tinklas bendruomenėse.

Asmeninio asistento paslauga

Yra ir pozityvių iniciatyvų bendruomeninių paslaugų srityje – kelios savivaldybės vykdo bandomuosius asmeninio asistento paslaugų projektus. Įvertinus žmogaus negalią ir jo poreikius nustatomas konkretus asmeninio asistento pagalbos valandų skaičius. Tai leidžia žmonėms su negalia gyventi savarankiškai savo bendruomenėje. Žadama, kad, šioms iniciatyvoms pasiteisinus, asmeninio asistento paslauga taps nuolatine ir bus diegiama nacionaliniu lygiu.

LNF veiksmai bendruomeninių paslaugų srityje:

Naujienos