Taryba – kolegialus Lietuvos negalios organizacijų forumo valdymo organas. Taryba susideda iš prezidento ir 8 tarybos narių, kurie yra renkami 4 metams. Tarybos nariais gali būti renkami LNF tikrųjų narių siūlomi kandidatai.

LNF Tarybos nariai
Dovile Juodkaite
Dovilė Juodkaitė
Prezidentė

d.juodkaite@lnf.lt

Rasa Kavaliauskaitė
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

rasa@negalia.lt

Kęstutis Vaišnora
Lietuvos kurčiųjų draugija

kestutis.vaisnora@gmail.com

Dana Migaliova
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

mig@viltis.lt

Aušra Degutytė
Asociacija „Gyvastis“

ausra.degutyte@gmail.com

Vaidotas Nikžentaitis
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

vaidotas.lspzgb@zebra.lt

Lina Sasnauskienė
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

lina.sasnauskiene@lietausvaikai.lt

Egidijus Grigonis
Lietuvos paraplegikų asociacija

egidijus.grigonis@lpa.lt