LNF Taryba

Taryba – kolegialus Lietuvos negalios organizacijų forumo valdymo organas. Taryba susideda iš prezidento ir 8 tarybos narių, kurie yra renkami 4 metams. Tarybos nariais gali būti renkami LNF tikrųjų narių siūlomi kandidatai.

LNF Tarybos nariai

Dovilė Juodkaitė

Prezidentė

Rasa Kavaliauskaitė

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Kęstutis Vaišnora

Lietuvos kurčiųjų draugija

Dana Migaliova

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Aušra Degutytė

Asociacija „Gyvastis“

Vaidotas Nikžentaitis

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Lina Sasnauskienė

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Egidijus Grigonis

Lietuvos paraplegikų asociacija

Naujienos