2 proc. nuo GPM – tolesnei kovai už žmogaus su negalia orų gyvenimą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) primena apie galimybę, suteikiamą LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, skirti pasirinktai ir paramos gavėjo statusą turinčiai organizacijai iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per 2014 metus.

 LNF prašo geros valios žmonių pasinaudoti šia galimybe ir paremti mūsų organizaciją, siekiančią šių tikslų:

  • aktyvinti bendradarbiavimą ir konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis tam, kad Lietuvoje būtų priimti kuo palankesni sprendimai žmonėms su negalia;
  • šviesti visuomenę ir griauti mitus, susijusius su žmonių su negalia teise gyventi savarankiškai, o ne institucinėje globoje, skatinti šalies politikus imtis veiksmingų priemonių, idant Lietuvos neįgalieji turėtų visas jiems būtinas ir prieinamas galimybes, gyvenant bendruomenėje, o ne izoliuotai, taip užtikrinant jų gyvenimo orumą;
  • plėtoti LNF specialios foto parodos „Tapatybės iliuzija“ ir e-galerijos projektą, vaizdu atskleidžiant žmogaus su negalia nuasmenintą kasdienybę socialinės globos namuose.

Mes dirbame tam, kad vis daugiau visuomenės narių nepamirštų, kad žmogus su negalia nori būti vertinamas taip pat, kaip ir visi šalies piliečiai: jis nori ne išskirtinių ir ne daugiau, o vienodų teisių ir galimybių.

Prašome Jūsų pateikite užpildytą formą kartu su metine pajamų mokesčių deklaracija (jei naudojatės elektronine deklaravimo sistema, prašymo formą rasite čia – FR0512 v.1).

Pagrindiniai duomenys, kuriuos reikia nurodyti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos paskirties deklaracijos formoje:

E1 – nurodykite paramos gavėjo eilutės numerį – 2;
E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 125703071.

Ačiū už Jūsų pagalbą!