2011 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo proj.

Naujienos 2013-10-17

Pagrindiniai projekto tikslai – skleisti informaciją apie JTNTK neįgaliesiems bei neįgaliuosius atstovaujančioms organizacijoms bei aktyvinti pačius neįgaliuosius įsitraukti į JTNTK nuostatų įgyvendinimą jų aplinkoje; kelti neįgaliųjų organizacijų kompetencijas JTNTK įgyvendinimo srityje; Atstovauti Lietuvos neįgaliuosius Europos neįgaliųjų bendrijoje ir prisidėti prie reglamentų dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo Lietuvoje;

Uždaviniai:

  1. Organizuoti 1 BNS spaudos konferenciją apie neįgaliųjų problemas, kurioje dalyvaus iki 10 žurnalistų/ neįgaliųjų ar jų atstovų.
  2. Dalyvauti Europos neįgaliųjų forumo organizuojamuose darbiniuose posėdžiuose ir darbo grupėse, tokiose kaip EDF (Europos neįgaliųjų forumo) tarybos susirinkimuose, generalinėje asamblėjoje ir pan., kuriuose dalyvaus LNF atstovai; skleisti informaciją Lietuvos neįgaliesiems apie europinius teisės aktus, neįgaliųjų teises bei JT neįgaliųjų teisių Konvenciją bei jos įgyvendinimą Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių

Tikslinės asmenų grupės, kuriai skirtas projektas: Lietuvos neįgaliųjų organizacijos bei patys neįgalieji, t.y. 10% nuo gyventojų skaičiaus (apie 300 000 asmenų). 

Reikia pažymėti, jog projektas palies visus Lietuvos neįgaliuosius. LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius teikiant pasiūlymus vietinei įstatyminei bazei tobulinti. LNF veikla prisidės tiesiogiai prie projekte ir nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.