Atgarsiai iš LNF Tarybos narių susirinkimo

Naujienos 2007-06-05

Š.m. sausio 23 dieną įvyko pirmasis šiais metais asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Tarybos narių susirinkimas.

Susirinkimo tikslai:

 1. Nuspręsti dėl tolimesnių veiksmų dėl Valstybės kontrolės pateiktų išvadų po LR Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos audito.
 2. Aptarti Lietuvos neįgaliųjų veiklą bei galimybes 2008 metais.

Susirinkime buvo nuspręsta dėl šių Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklų:

 • 2008 m. vasario 15 d. bus suorganizuota spaudos konferencija, skirta išsakyti neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų poziciją dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, galimybės joje dalyvauti netekimo.
 • Iki 2008 m. vasario 2 dienos parengti Kreipimąsi į Europos Komisiją bei Europos neįgaliųjų forumą, informuojant apie susiklosčiusią situaciją Lietuvoje dėl paslaugų neįgaliesiems teikimo.
 • Iki 2008 m. vasario 8 d. parengti visų neįgaliųjų organizacijų oficialią poziciją dėl vykdomos socialinės politikos Lietuvoje.
 • Iki 2008 m. sausio 28 d. parengti Kreipimąsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl:
  • Neįgaliųjų organizacijų projektų finansavimo 2008 m.
  • Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės VP1-1.3-SADM-01 „Diskriminacijos mažinimas, socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ konkurso paskelbimo
  • kvalifikacinių reikalavimų socialiniams darbuotojams tikslingumo.
 • Siekti JT neįgaliųjų konvencijos ratifikavimo visais straipsniais, informuoti LNF Tarybą ir narius apie LNF parengtą analizę apie šios konvencijos nuostatų atitikimą LR įstatyminei bazei.
 • LNF narių-neįgaliųjų organizacijų veiklos krypčių, mažinant neįgaliųjų diskriminaciją, tvirtinimas.
 • Kiti darbai.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ aktyviai dirbs, įgyvendindama Tarybos narių susirinkime numatytas veiklas. Taip pat inicijuos kitus darbus, susijusius su neįgaliųjų diskriminacijos mažinimu, lygių teisių ir galimybių visiems gynimu.