Atgarsiai iš visuotinio LNF susirinkimo

Birželio 1 dieną įvyko visuotinis Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo septyni iš keturiolikos balsavimo teisę turinčių asociacijos narių.

Susirinkime patvirtinta Lietuvos neįgaliųjų forumo praėjusių metų veiklos ataskaita. Taip pat pristatytos bei vienbalsiai patvirtintos šiems metams numatomos asociacijos veiklos.

Daugiausiai svarstyta ir diskutuota dėl LNF narystės mokesčio dydžio. Būtinybė didinti nario mokestį atsirado po to, kai Europos neįgaliųjų forumas (EDF), kuriam priklauso ir Lietuvos neįgaliųjų forumas, padidino narystės mokestį. Lietuvos neįgaliųjų forumo Prezidentas Anatolijus Novikovas pasiūlė tokį mokesčio nustatymo modelį: LNF narių bendrai metinės įmokos turi padengti pusę sumos, kurią asociacija turi sumokėti EDF.
Taikant tokį modelį, asociacijoje esant keturiolikai narių, vienai organizacijai narystės mokestis metams būtų apie penkis šimtus litų. Tokiam pasiūlymui pritarė keturi, prieš pasisakė vienas, o susilaikė du asociacijos nariai. Tokia mokesčio nustatymo tvarka paskelbta patvirtinta.

Asociacijos narių susirinkimas organizuotas antrą kartą, nes į pirmąjį planuotą susirinkimą nesusirinko kvorumui reikiamo narių skaičiaus.