Aukojimo taisyklės

  1. Aukoti galite savo banko kortele, per mokėjimo sistemas. Norėdami paaukoti per elektroninę bankininkystę, rinkitės aukojimo platformą Paysera, kuri nukreips Jus į norimo banko internetinę bankininkystę.
  2. Aukojimo formoje galite pasirinkti vieną iš duotų aukojimo sumų, kokia norite paremti LNF.
  3. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami.
  4. LNF neatsako už aukotojų nurodytų duomenų teisingumą.
  5. LNF įsipareigoja tvarkyti aukojimų metu naudojamus Jūsų asmens duomenis, vadovaujantis teisės aktais ir LNF privatumo politika: https://www.lnf.lt/privatumo-pranesimas/
  6. Aukojimo formoje nurodytu el. paštu, su Jūsų sutikimu, gali būti siunčiama aktuali informacija apie LNF: padėkos, finansinės ataskaitos, naujienlaiškiai, sveikinimai ir kt. Šių laiškų galima atsisakyti paspaudus nuorodą esančią laiško apačioje arba kreipiantis elektroniniu paštu: info@lnf.lt
  7. LNF turi teisę savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai yra nustatyta teisės aktų, keisti šias aukojimo sąlygas. Aktualią Sąlygų redakciją visuomet galite rasti LNF internetinėje svetainėje adresu: https://www.lnf.lt/paremkite-lnf
  8. Kilus ginčui dėl aukojimo sąlygų, ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.