Apie mus

Europos piliečio apdovanojimas

Kas mes esame? Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 15 organizacijų, kurios drauge atstovauja apie 300 tūkstančių žmonių su negalia, jų šeimų ir negalios situacijoje atsidūrusiųjų interesams. LNF buvo įkurtas 2001 metais, siekiant suvienyti skirtingoms negalioms atstovaujančias organizacijas ir visiems kartu keisti negalios politiką Lietuvoje.  Ko mes siekiame? Kartu mes siekiame, kad žmonės su negalia […]

LNF Taryba

LNF narių bendra nuotrauka

Taryba – kolegialus Lietuvos neįgaliųjų forumo valdymo organas. Taryba susideda iš prezidento ir 8 tarybos narių, kurie yra renkami 4 metams. Tarybos nariais gali būti renkami LNF tikrųjų narių siūlomi kandidatai. Dovilė Juodkaitė Prezidentė d.juodkaite@lnf.lt Sigitas Armonas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga sigitas@lass.lt Rasa Kavaliauskaitė Lietuvos žmonių su negalia sąjunga rasa@negalia.lt Elena Ivančenko Lietuvos neįgaliųjų […]

LNF steigėjai ir nariai

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas” steigiamasis susirinkimas įvyko 2001 m. rugpjūčio mėn. 6 d., Vilniuje. Lietuvos neįgaliųjų forumo steigėjai: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos kurčiųjų draugija Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas vienija visus kas rūpinasi […]