Tarptautiniai negalios įtraukties standartai, mažinant žmogaus ir gamtos sukeltas nelaimes ir krizes

Įgyvendinti projektai, Naujienos 2023-07-15

Baigtas metus trukęs bendras “Ukrainos klausimo” projektas, vykdytas kartu su Europos negalios forumu (EDF) ir dar septyniomis valstybėmis: Latvija, Lenkija, Rumunija, Vengrija, Slovėnija, Moldova ir Ukraina. Nors projekto partnerių veiklų spektras skyrėsi, pagrindinis tikslas buvo ieškoti bendrų sprendimų ne tik pagalbai teikti, bet ir prisidėti prie negaliai įtraukios įstatyminės bazės kūrimo – tiek savo šalyse, tiek turėsiančios pasitarnauti, atstatant karo […]

„Negalios skėčio stiprinimas – efektyviai advokacijai ir veiksmingai komunikacijai”

Vykdomi projektai, Įgyvendinti projektai, LNF projektai, Pagrindinė veikla 2022-06-25

Projekto tikslas – Sustiprinus negalios NVO advokacijos ir komunikacijos gebėjimus, vykdyti įrodymais grindžiamą valdžios institucijų veiklos priežiūrą ir advokaciją, siekiant Lietuvos prisiimtų tarptautinių standartų įgyvendinimo negalios bendruomenei. Projekto uždaviniai: 1. Gebėjimų stiprinimo veiklos – skirtos LNF asociacijos nariams ir jų nariams regionuose; 2. Stebėsenos ir įrodymais grįstos advokacijos veiklos: ataskaitos apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą […]