„Negalios skėčio stiprinimas – efektyviai advokacijai ir veiksmingai komunikacijai”

Active-citizens-fund LOGO

Projekto tikslas – Sustiprinus negalios NVO advokacijos ir komunikacijos gebėjimus, vykdyti įrodymais grindžiamą valdžios institucijų veiklos priežiūrą ir advokaciją, siekiant Lietuvos prisiimtų tarptautinių standartų įgyvendinimo negalios bendruomenei. Projekto uždaviniai: 1. Gebėjimų stiprinimo veiklos – skirtos LNF asociacijos nariams ir jų nariams regionuose; 2. Stebėsenos ir įrodymais grįstos advokacijos veiklos: ataskaitos apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą […]

Me & the Media: Fostering Social Media Literacy competences through interactive Learning Settings for Adults with Disabilities

Erasmus KA2 logo

Project no. 2019-1-LT01-KA204-060697 Project duration: 24 months Context: Compared to only a decade ago the way people access, absorb and elaborate information has totally changed, with new media emerging on the scene, such as online journals, websites and social media. The use of online media has grown rapidly and new services and communication tools, such as blogs, video […]