Diskusija „Kas laukia žmonių su negalia po socialinės globos reformos?“ keliauja į Anykščius

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas” vėl kviečia į diskusiją dėl šalies socialinės globos pertvarkos (deinstitualizacijos) iniciatyvos, aktualios žmonių su negalia bendruomenei.

Diskusija vyks š. m. gegužės 11 d. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių Viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1, Anykščiai). Diskusijos pradžia – 13 val.

Susitikimo tikslas – skatinti probleminių neįgaliųjų socialinės globos sistemos pertvarkos bei paslaugų plėtros neįgaliesiems bendruomenėje klausimų sprendimą, pristatyti privalomo perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų (deinstitucionalizacijos) bei žmonių su negalia teisės gyventi savarankiškai bendruomenėje įgyvendinimo Lietuvoje planus, rezultatus ir galimas perspektyvas. Į diskusiją yra pakviesti Anykščių ir Utenos miestų merai, savivaldybių administracijos vadovai, už socialinių uždavinių sprendimus tiesiogiai atsakingi asmenys, socialinės globos įstaigų vadovai, taip pat ir žmonės su negalia.


Pertvarkos procesuose Lietuvos savivaldai tenka ypatingai svarbus vaidmuo – užtikrinti žmonėms su negalia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (Lietuvoje ratifikuotos 2010 m.) nuostatų įgyvendinimą. Žmonių su negalia bendruomenei itin svarbus išlieka Konvencijos 19 str. įgyvendinimas – gyvenimas savarankiškai ir integracija į bendruomenę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau pradėjo pirmuosius pertvarkos žingsnius. Mes, Lietuvos neįgaliųjų forumas, tęsiame šią veiklą toliau, – skatiname vietos bendruomenes, regionų plėtros tarybas, žmones su negalia, savivaldą ir neįgaliuosius atstovaujančias organizacijas imtis iniciatyvų ir pradėti šio straipsnio įgyvendinimą vietose, naudojant vietos potencialą, nacionalinius bei savivaldos finansinius išteklius bei planuojamą Europos struktūrinę paramą (pvz. kaimo bendruomenėms, regioninei plėtrai ir pan.).

Diskusijos metu bus pristatyta ir foto paroda „Tapatybės iliuzija”, vaizdu atliepianti nuasmenintą žmogaus su negalia kasdienybę stacionarios globos įstaigose.

„Tapatybės iliuzija“ Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių Viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama nuo gegužės 11 d. iki birželio 10 d.

Vėliau „Tapatybės iliuzija“ bus eksponuojama:

Marijampolėje: birželio 29 d. – liepos 20 d. (Kino teatras „Spindulys“, Kauno g. 13, Marijampolė);

Plungėje: rugsėjo 1 d. – rugsėjo 20 d. (Plungės kultūros centras, Senamiesčio al. 3, Plungė);

Šiauliuose: rugsėjo 21 d. – spalio 14 d. (Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31, Šiauliai);

Tauragėje: spalio 15 d. – lapkričio 4 d. (Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, Respublikos g. 3, Tauragė);

Klaipėdoje: lapkričio 5 d. – lapkričio 30 d. (Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, H. Manto g. 25, Klaipėda);

Vilnius: gruodžio 1 d. – gruodžio 18 d. (Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius).

Nespėjusiems ar negalintiems atvykti į parodą, ją visuomet galima pamatyti Lietuvos neįgalųjų forumo interneto svetainės e-galerijoje.


Ši informacija parengta, įgyvendinant asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas” projektą „Ne(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų teisių užtikrinimui“, remiamą Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje.