Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai

Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai

Š. m. gruodžio 3 d. minint tarptautinę žmonių su negalia dieną LR Seime vykusioje diskusijoje ,,Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija: lygios galimybės visiems” buvo ne tik išgirstas neįgaliųjų balsas, bet ir dar kartą apsvartytos neįgaliųjų atstovų bei valdžios institucijų bendradarbiavimo galimybės.

„Išklausyti neįgaliųjų organizacijų atstovų pastebėjimai apie egzistuojančius sisteminius trūkumus ginant asmenų su negalia teises pažadino viltis, kad su neseniai išrinktu naujuoju Seimu bus užmegztas ilgalaikis bendradarbiavimas, – sako Dovilė Juodkaitė, laikinai einanti asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentės pareigas. – Pagrindinis šio bendradarbiavimo principas turėtų būti: nieko apie neįgaliuosius be neįgaliųjų.“

Konferencijoje dalyvavusi Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” asociacijos vadovė Dana Migaliova pastebėjo, kad jau kelerius metus apie neįgaliuosius ir už neįgaliuosius galvoja visi norintys, išskyrus pačius neįgaliuosius ar juos atstovaujančias organizacijas, nes šiuo metu neįgaliųjų NVO faktiškai yra nušalintos nuo politikos formavimo ir įgyvendinimo.

Diskusijoje LR Seime daugiausia dėmesio skirta klausimams, susijusiems su 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke JT Generalinės Asamblėjos sesijoje priimta, tačiau iki šiol Lietuvoje neratifikuota JT Neįgaliųjų teisių konvencija. Šis tarptautinis dokumentas – tai pirmas bandymas įpareigoti visas tarptautinės bendruomenės valstybes gerbti neįgalių žmonių teises. Konvencija siekiama skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.

„Konvencijoje numato užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą, informacijos prieinamumą, įsipareigojant ją ratifikavusias valstybes glaudžiai bendradarbiauti su neįgaliaisiais, įskaitant neįgalius vaikus, – pastebi p. D. Migaliova. – Bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų ir NVO yra itin svarbus, nes tai gali būti raktas į daugelio probleminių klausimų sprendimą.”

Diskusijoje p. D. Migaliova taip pat akcentavo, kad 1991 m. priimtame Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme numatyta Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  veikla. Vėliau ši institucija  buvo reorganizuota į Neįgaliųjų reikalų tarybą prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, visus su  neįgaliųjų teisėmis susijusius klausimus perduodant būtent į šios žinybos jurisdikciją. „Reorganizuotos tarybos funkcijos tėra formalus darinys, praktiškai neturintis jokios sprendimo teisės,” – pastebi p. D. Migaliova

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, jungianti keturiolika didžiausių respublikinių nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų, planuoja kreiptis į LR Seimą, siūlydama atstatyti Lietuvos neįgaliųjų tarybą prie LR Vyriausybės. 

Išklausęs neįgaliųjų atstovų pastabas LR Seimo Socialiniu reikalu ir darbo komiteto pirminikas Donatas Jankauskas prižadėjo diskusijoje įvardintus klausimus aptarti su valdančiąja koalicija ir paraginti, kad į Seimo bei Vyriausybės artimiausius planus būtų įtrauktas įsipareigojimas ratifikuoti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją bei pradėti ją įgyvendinti praktikoje.

„Nors JT Konvencijos ratifikavimo dokumentai jau yra pateikti Seimui svarstyti, kol kas per anksti džiaugtis, – sako p. D. Juodkaitė. – Tai tik pirmieji žingsniai, o kartu ir dar didesni iššūkiai, atkakliai ir kryptingai dirbant, ginant neįgaliųjų teises ir taip prisidedant prie tolerantiškos visuomenės ugdymo.“