Europos neįgaliųjų forumo taryboje – išskirtinis dėmesys migrantams su negalia

Nuolat esame informuojami apie migrantų kelio į Europą sunkumus, tačiau tarp jų yra ir žmonių su negalia, ir tai, ką jiems tenka patirti, tiesiog sunkiai įsivaizduojama. Lapkričio pradžioje vykusiame Europos neįgaliųjų forumo tarybos susitikime pagalba migrantams su negalia ir jų artimiesiems buvo tarp svarbiausių temų.

Organizacijos UNICEF atstovė iš Kroatijos pabrėžia, kad blogiausia padėtis yra vaikų su negalia. Jie miega ant grindų autobusuose ar traukiniuose, dienų dienas praleidžia uždarose patalpose, skurdžiai maitinasi. Vaikams su negalia neskiriamas joks išskirtinis dėmesys, nes nėra numatytų sisteminės pagalbos mechanizmų. Šiek tiek daugiau pagalbos gauna nebent vaikai su akivaizdžia fizine negalia, o tokių tarp migrantų taip pat pasitaiko ir jų istorijos išskirtinės. Pavyzdžiui, 14 metų paauglį su cerebriniu paralyžiumi suvyniotą į antklodes mama rankose atnešė iš Afganistano. Taip pat teko susidurti su šešių asmenų kurčiųjų šeima, kurioje už visus kalba viena mergaitė, mokanti tik gimtąją kalbą. Nevyriausybinės organizacijos padedančios pabėgėliams Švedijoje atstovė pasakojo, jog pasitaiko kelionės neištveriančių migrantų su negalia, nes jokios išskirtinės pagalbos, kaip jau minėta, jie nesulaukia. Tie, kurie kelionės tikslą pasiekia yra ypatingai ištvermingi, sugebantys savimi pasirūpinti, jų pastangos tiesiog milžiniškos.


Europos neįgaliųjų forumo prezidentas Yannis Vardakastanis sako, jog būtina įvertinti ir atsižvelgti į specifinius migrantų su negalia poreikius, o Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos turi būti perskirstytos taip, kad finansavimas tokių žmonių paramai būtų užtikrintas. Europos neįgaliųjų forumas jau pasirašė susitarimą su Europos Komisija dėl neįgalių migrantų padėties gerinimo. Jame numatyti mokymai pilietinės visuomenės aktyvistams. Ypatingą dėmesį žadama skirti Graikijos Lesbo salai, kur migrantų padėtis ypač komplikuota. Siekiama, kad biudžetas migrantų krizei spręsti būtų atskiras, o ne sudaromas karpant paramą žmonėms su negalia ar kitoms socialiai jautrioms grupėms. Šiuo metu pagalba šiai migrantų grupei yra teikiama chaotiškai ir priklausomai nuo kiekvienos šalies. Pavyzdžiui Austrijoje žmonių su negalia organizacijos kreipėsi į pabėgėlių centrus prašydamos informacijos apie ten patenkančius žmones su negalia ir teikia jiems paramą pagal poreikius – nuo gestų kalbos vertėjų iki advokatavimo ir įgalinimo mokymų. Tačiau vieningos sistemos nėra, migrantų su negalia padėtis priklauso nuo skirtingose šalyse dirbančių organizacijų aktyvumo.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų asociacijų 2015 m. veiklos rėmimo projektą. Kelionė buvo finansuota šio projekto ir Europos neįgaliųjų forumo lėšomis.