Juntiniu Tautų ir negalios ženklas

Europos Sąjungos parlamentas balsų dauguma pritarė rezoliucijai dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo

Praėjusių metų pabaigoje Europos Sąjunga gavo Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo.

Nepraėjus nei metams ES parlamento narė Helga Stevens drauge su nevyriausybinėmis organizacijomis parengė dokumentą, kuris numato veiksmus siekiant efektyvesnio Konvencijos  įgyvendinimo. Rezoliucijai, kviečiančiai ES Tarybą ir Komisiją įgyvendinti JT rekomendacijas, pritarė dauguma ES Parlamento narių.

Rezoliucijoje numatoma:

–          Visi ES įstatymai turi būti siderinti su JT Konvencijos nuostatomis;

–          Svarstydama ekonominės politikos priemones ES turi atsižvelgti į galimą jų įtaką žmonėms su negalia;

–          Užtikrinti judėjimo, darbo, mokslo ir kitas laisves žmonėms su negalia visoje ES.