Informacijos prieinamumas

Informacijos prieinamumas aktualus labai plačiai visuomenės daliai, tačiau jis ypač svarbus regos, klausos ir intelekto negalią turintiems žmonėms. Šioms grupėms reikalingi alternatyvūs informacijos pateikimo būdai.
Brailio raštas yra vienas žinomiausių informacijos pateikimo akliesiems ir silpnaregiams būdų, tačiau, informacijai persikėlus į virtualią erdvę, vis aktualesnis tampa skaitmeninis prieinamumas. Jis reiškia galimybę akliesiems sklandžiai perskaityti visą informaciją su ekrano skaitymo programine įranga. Deja, didelė dalis internete teikiamų paslaugų yra suprogramuotos netinkamai, todėl yra neprieinamos. Silpnaregiai patiria sunkumų dėl prasto kontrasto, sudėtingo svetainių išdėstymo ir pan. Lietuvoje iš lėto skinasi kelią garsinio vaizdavimo metodas, iki 2019-tųjų tokių filmų buvo vos keli, tačiau pastaruoju metu Nacionalinis radijas ir televizija (LRT) didina taip pritaikytų filmų procentą savo tinklelyje.
Kurčiųjų gimtoji kalba – lietuvių gestų kalba. Todėl esminis poreikis – informacijos pritaikymas, pateikiant ją gestų kalba arba tekstu (titrais). Visuomeninis transliuotojas LRT titruoja tik kiek daugiau nei 6 proc. savo transliacijų laiko, o į gestų kalbą verčiama vos 5 proc. transliacijų.
Intelekto negalią turintys žmonės informaciją supranta geriau, kai ji pateikiama lengvai suprantama kalba drauge su iliustracijomis, tačiau toks viešosios informacijos pritaikymas Lietuvoje – retenybė.
ES direktyva dėl svetainių prieinamumo
  • 2016 metais ES priėmė Viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo direktyvą, kuri įpareigoja šalis nares iki 2020 m. pritaikyti visas iš valstybės lėšų kuriamas ir išlaikomas interneto svetaines, o iki 2021 m. ir mobiliąsias programas.
LNF veiksmai informacijos prieinamumo srityje:
  • 2018 m. gegužės 26 d. organizuota Tarptautinė Europos neįgaliųjų forumo konferencija Vilniuje apie Europos Sąjungos direktyvą dėl viešojo sektoriaus svetainių prieinamumo;
  • Drauge su partneriais parengtas ir išleistas skaitmeninės informacijos rengimo vadovas „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas“.
Leidinio viršelio nuotrauka

Naujienos