Įtvirtintas Europos paktas už psichinę sveikatą ir gerovę

Š. m. vasarą Briuselyje vykusioje ES aukščiausio lygio konferencijoje „Kartu už psichinę sveikatą ir gerovę“ buvo numatytas  „Europos paktas už psichinę sveikatą ir gerovę“ (European Pact for Mental Health and Well Being).

Konferenciją organizavo už sveikatą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou ir už Užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes atsakingas eurokomisaras Vladimir Špidla. Konferencijoje dalyvavo aukšto lygmens atstovai iš Europos Parlamento, Pirmininkų Tarybos ir valstybių narių vyriausybių, organizacijos ir atstovai, dirbantys sveikatos, švietimo, įdarbinimo, socialinių reikalų srityse, paprasti piliečiai.

Šis paktas simbolizuoja konferencijos dalyvių pasiryžimą keistis ir kartu dirbti ties su psichine sveikata susijusiomis galimybėmis ir iššūkiais.

Šio pakto įgyvendinimas telkiasi ties keturiomis prioritetinėmis temomis:

  • Savižudybių ir depresijos prevencija;
  • Psichinė jaunimo sveikata ir švietimas;
  • Psichinė sveikata darbo aplinkoje;
  • Vyresnio amžiaus žmonių psichinė sveikata.

Prioritetinė sritis – kova su stigma ir socialine atskirtimi – apima visas aukščiau paminėtas temas. 2009-2010 metais šis paktas bus įdiegtas per tematines konferencijas pagal kiekvieną iš prioritetinių aspektų.

Daugiau informacijos apie konferenciją, įskaitant prezentacijas ir video medžiagą iš daugelio sesijų, valstybių narių apžvalgas apie situaciją ir veiksmus dėl psichinės sveikatos rėmimo ir psichinių ligų prevencijos, rasite internetiniame tinklalapyje

 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm