Alternatyvi ataskaita dėl JT neįgaliųjų teisių įgyvendinimo Lietuvoje

Kiti leidiniai

Visi gali mokytis ir turėti darbą_LSK