Lietuva ir Italija pasidalino patirtimi neįgaliųjų socialinės integracijos srityje

Penktadienį Vilniaus miesto savivaldybėje vyko seminaras „Neįgaliųjų socialinė integracija: Lietuvos ir Italijos patirtis“. Tris valandas trukusio seminaro metu Lietuvos ir Italijos atstovai pristatė pagrindines gaires, kaip dirbama neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, supažindino su savo veiklomis bei pasiekimais.

      Seminaras buvo padalintas į dvi sesijas. Pirmoji sesija buvo labiau teorinė, skirta viešosios politikos Milano regione ir Lietuvoje pristatymui. Milano Provincijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorė Carla Botazzi pasakojo apie Milano Provincijos vykdomą Tarptautinės bendradarbiavimo politikos integraciją ir plėtrą. Pagrindinis principas, kuriuo siekiama kuo didesnės įtrauktiems yra decentralizacija: stengiamasi į bendrą veiklą įtraukti atskirus centrus. Tai leidžia sujungti patirtį, žinias bei pasiekti efektyvesnių rezultatų. Pasak Italijos atstovės, nuo neįgaliųjų integracijos priklauso ir demokratijos lygis. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė pristatė, kaip Lietuvoje vykdoma neįgaliųjų socialinė integracija. J. Šliužienė pabrėžė, kad šiuo metu mes keičiam praeityje nusistovėjusias nuostatas, mat sovietmečiu jokios integracijos politikos nebuvo. Vilniaus miesto savivaldybės Soc. Reikalų departamento socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Laiconė parengė pranešimą, kuriame buvo pristatė dabartinę situaciją, paslaugų poreikius bei Vilniaus miesto savivaldybės ateities planus neįgaliųjų integracijos srityje.

     Antroje seminaro dalyje tiek Italijos, tiek Lietuvos atstovai džiaugėsi savo pasiekimais. Italijos asociacijos „I Giovani per I Giovani” prezidentė Patrizia Della Bella pristatė programą „Jaunimas jaunimui“. Ši programa skirta skatinti neįgalaus jaunimo sportinę veiklą. Kasmet Italijoje organizuojamas didelis renginys, kuriame neįgalus jaunimas dalyvauja įvairiose sportinėse varžybose. Tuo tarpu, Lietuvos studentų sąjungos Socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė pristatė aukštojo mokslo prieinamumo neįgaliesiems situaciją Lietuvoje.

     Sinchroninis vertimas leido išvengti kalbos barjerų, todėl seminaro metu, tiek Lietuvos, tiek Italijos atstovai komentavo, domėjosi, tikslino, lygino situaciją neįgaliųjų integracijos klausimais šiose dviejose valstybėse.