Lietuvos neįgaliųjų forumas aktyviai pristato naujus reikalavimus nustatant teisinį veiksnumą

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė supažindina įvairių institucijų atstovus su nuo sausio 1 d. įsigaliojusia nauja teisinio veiksnumo nustatymo tvarka

Tai didžiausia Lietuvoje civilinės teisės reforma, kuria siekiama įgyvendinti tarptautinio žmogaus teisių dokumento – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos – reikalavimus dėl asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą ir jų teisinio veiksnumo realizavimo galimybės.


Dovilė Juodkaitė pristato pranešimą „Socialinis negalios modelis ir tarptautiniai standartai keičiant požiūrį į žmones su negalia kaip teisių subjektus“, kuriame pristato JT Neįgaliųjų teisių konvencijos naujus standartus dėl asmenų su negalia lygybės prieš įstatymą. Pranešime pabrėžiama būtinybė keisti požiūrį, teisinę bazė ir praktiką siekiant padėti žmonėms su negalia (ypač su proto ir psichosocialine negalia) realizuoti jų teisinį veiksnumą, neatimant teisių, o suteikiant pagalbą.

Itin svarbus vaidmuo naujosios reformos įgyvendinime tenka socialiniams darbuotojams. Būtent jie turės vertinti asmenų su negalia gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, prieš nustatant jiems neveiksnumą ar jį apribojant. Toks vertinimas turi būti individualizuotas, vadovautis išskirtinai žmogaus teisių užtikrinimo standartais, atsižvelgti į asmens norus ir pasirinkimus, kad asmens teisės būtų ribojamos kiek įmanoma mažiau ir būtų išlaikytas kuo didesnis jo savarankiškumas priimant kasdienius sprendimus.

Šį mėnesį jau įvyko susitikimai su savivaldybių atstovais ir Lietuvos anstolių rūmų darbuotojais, o sausio pabaigoje ir vasario pradžioje nauja tvarka bus pristatyta Kauno apygardos teismo teisėjams ir žmonių su negalia globos įstaigų atstovams.