Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) inicijavo diskusiją Utenos savivaldybėje

             2009 m. birželio 19 d. Utenos savivaldybėje Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyva įvyko apvaliojo stalo diskusija tarp respublikinių neįgaliųjų, savivaldybėje veikiančių neįgaliųjų organizacijų ir savivaldos valdžios atstovų. Diskusijoje dalyvavo:

Rasa Kavaliauskaitė (Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė), Henrika Varnienė, Lina Gulbinė (Lietuvos neįgaliųjų forumas), LNF narių-organizacijų atstovai: Zigmantas Jančauskis (Lietuvos neįgaliųjų draugija), Osvaldas Petrauskas, Audronė Jozėnaitė (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga), Joana Vanagienė (Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“), Edmundas Buklys (Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija), Stasys Linkevičius (Lietuvos kurčiųjų draugija), Almantas Čielis (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“) bei Utenos savivaldybėje veikiančių neįgaliųjų organizacijų atstovai: Nijolė Gaivenienė (Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga), Ona Rastenienė (Utenos rajono neįgaliųjų draugija), Gražina Vilutienė (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Utenos filialas), Rita Meiduvienė (Utenos kurčiųjų draugija), Aloyzas Vilimas (Vš.Į. Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras), Jolita Liesytė (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“), Stasė Mačiulevičienė (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“), Jūratė Jasinskaitė (Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Utenos skyrius). Utenos savivaldybę atstovavo Janina Bruklienė (Utenos raj. Savivaldybės soc.rūpybos skyrius), Gintautas Petravičius (Utenos raj. Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas).

Susitikimo metu buvo aptariamos dėl besikeisiančios socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo tvarkos bei finansavimo mechanizmo iškilsiančios problemos bei neįgaliųjų organizacijų komisijų (neįgaliųjų organizacijų tarybų/forumų) savivaldybėse steigimo galimybės.

Neįgaliųjų organizacijos atkreipė dėmesį, kad, jų manymu, savivaldybės dar nėra pasiruošusios koordinuoti tokio pobūdžio paslaugų, kad nėra bendros visose savivaldybėse paslaugų įkainavimo ir teikimo schemos, paslaugos iki šiol nėra aprašytos. Buvo aptarta būtinybė kurti apsauginius mechanizmus, kad lėšos, skirtos šioms paslaugoms ir būtų skiriamos tik neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms teikti. Taip pat daug diskutuota dėl paraiškų paslaugų teikimui vertinimo kokybės, jų poreikio konkrečioje savivalybėje nustatymo, kaip turėtų būti teikiamos specifinės paslaugos, jei poreikis labai nedidelis. 

Diskusijoje dalyvavusi Utenos savivaldybės atstovė J.Bruklienė užtikrino, kad visos lėšos, skirtos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje teikimo programai pasieks adresatą, kad projektus vertins pakankamai kompetetingi vertintojai-ekspertai, o jei prireiks specifinių poreikių žmonėms specialistų bus ieškoma ne tik savivaldybės teritorijoje. Utenos savivaldybės atstovai patikino, kad jie pasiryžę kofinansuoti 10% programai skirtų lėšų.

Neįgaliųjų organizacijos pritarė vieningai pozicijai, kad reikia siekti, jog visi, susiję su neįgaliaisiais klausimai savivaldybėse būtų sprendžiami kartu su savivaldybėse veikiančių  neįgaliųjų organizacijų bei savivaldybės administracijos atstovais.

Susitikimas vyko draugiškoje tarpusavio supratimo aplinkoje. Dėkojame Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai už šiltą ir malonų priėmimą.

Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija