Lietuvos neįgaliųjų forumas: mes prieš Nacionalinio susitarimo pasirašymą

Lietuvos neįgaliųjų forumas išsiuntė raštą Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui, kuriuo informavo, jog neįgalieji nepasirašys Nacionalinio susitarimo.

 Rašto tekstas:

          Lietuvos neįgaliųjų forumas, atstovaujantis daugiau kaip 200 tūkst. neįgaliųjų bei jų šeimų, pritaria LR Vyriausybės skelbiamoms socialinio teisingumo ir solidarumo vertybėms. Susipažinusios su spalio 21 d. Nacionalinio susitarimo, Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo bei socialinio draudimo įmokų tarifo didinimo laikinojo įstatymo redakcijomis, Lietuvos neįgaliųjų organizacijos informuoja, jog neįgalieji nepritaria šiais teisės aktais įtvirtinamos diskriminacijos didinimui  ir apgailestaudamos pasitraukia iš susitarimą pasirašančių socialinių partnerių sąrašo. LNF narių nuomone, Nacionalinis susitarimas bus pasirašomas neišsprendus  svarbių problemų ir klausimų:

  1. Dabartinis Nacionalinis susitarimas numato labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei – neįgaliesiems – taikyti daugiau mažinimo priemonių nei kitoms grupėms (mažinamos ne tik pensijos, pašalpos, tikslinės išmokos, bet ir stabdomos ar naikinamos transporto išlaidų kompensacijos, nesilaikoma protingo proporcingumo principo mažinant dirbančių neįgaliųjų pensijas).
  2. Įsigaliojus Nacionaliniame susitarime esančioms nuostatoms labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis – mažas pajamas gaunantys žmonės (neįgalieji, daugiavaikės ir mažas pajamas gaunančios šeimos) tik labiau bus stumiami į socialinę atskirtį ir vargu ar išgyvens.
  3. Pats dokumentas tik deklaruoja solidarumo ir socialinio teisingumo principus, bet jų nerealizuoja ir netgi dar labiau išryškina.

          LNF tarybos nariai mano, kad:

  1. Rengiant Nacionalinį susitarimą su neįgaliųjų bendruomenę atstovaujančiomis organizacijomis buvo tariamasi tik fragmentiškai.
  2. Nacionaliniame susitarime akcentuojamas tik išlaidų mažinimas, tačiau nepateikta analizė, kaip neįgaliųjų ir kitų tikslinių grupių pajamų (išmokos, pensijos, rentos, pašalpos) mažėjimas paveiks neįgaliuosius, jų šeimas, pensininkus, socialiai remtinus žmones, daugiavaikes šeimas.
  3. Valstybė neatsisako ydingos praktikos konkuruoti socialinių paslaugų sferoje su privačia ir socialine iniciatyva.

          LNF tarybos narių susirinkimo įgaliotas atstovas Z. Jančauskis

          Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija