moteris su negalia

Lietuvos neįgaliųjų forumas pradeda žmonių su negalia įdarbinimo iniciatyvą

Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su partneriais – Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, VšĮ „Rastis“, Pabradės socialinės globos namais, Jasiuliškio socialinės globos namais bei Elektrėnų šeimos namais – įgyvendina projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“.

Projekto tikslas – sukurti ir išmėginti praktikoje nuoseklią paslaugų grandinę, padėsiančią integruotis į darbo rinką žmonėms su negalia. Projektą sudaro nuosekliai vienas kitą papildantys komponentai:

  • darbuotojai patobulins savo kvalifikaciją ir išmoks naujų darbo su neįgaliaisiais metodų
  • išmokę naujoviškų individualizuotų darbo metodų, specialistai teiks paslaugas projekto dalyviams, rengdami juos darbui
  • bendradarbiavimas su darbdaviais ir metodinės pagalbos darbdaviams teikimas.

Projekto veiklos:

1) Tiesiogiai su klientais dirbantys specialistai (iš viso 60specialistų 4-ioseVilniaus regiono savivaldybėse) bus apmokyti pagal 4 dalių teorinio-praktinio mokymo programą. Tęstinių konsultacijų dėka bus užtikrintas taisyklingas bei vieningas išmoktų metodų taikymas teikiant paslaugas.

2) Numatoma, kad 266 projekto dalyviai su negalia pagal individualų veiklos planą gaus dalyvavimui darbo rinkoje reikalingas paslaugas: (i) motyvavimo bei poreikių vertinimo, (ii) socialinių bei darbo įgūdžių ugdymo, (iii) psichosocialinės pagalbos, (iv) bendrųjų gebėjimų ugdymo, (v) profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo, (vi) tarpininkavimo ir kitos pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus, (vii) praktinių darbo įgūdžių ugdymo darbo vietoje. Dalis paslaugų Lietuvoje neegzistuoja, tačiau kitose šalyse jos yra patikrintos ir pasiteisinusios.

3) Susitikimų-konsultacijų su darbdaviais metu, šie bus supažindinti su žmonių su negalia galimybėmis ir poreikiais darbo rinkoje. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas gaus specialistų pagalbą, kaip optimizuoti darbo procesą, pritaikyti darbo vietą ir panašiai. Apmokyti specialistai bus atsakingi už darbuotojų su negalia integraciją ir adaptaciją konkrečioje darbo vietoje, todėl darbdavys nepatirs jokios papildomos naštos.

Pertvarkos reformos kontekste projektu bus praktiškai paremtas valstybės socialinės politikos siekis – paramą pinigais keisti parama paslaugomis ir priemonėmis negaliai kompensuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 balandis – 2022birželis.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant priemonę 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką.