Lietuvos neįgaliųjų forumas Vyriausybei pateikė siūlymus dėl esminių negalios politikos sričių

Lapkričio 29 dieną Lietuvos neįgaliųjų forumo nariai susitiko su Vyriausybės atstovais dėl neįgaliųjų bendruomenei aktualiausių klausimų. Vyriausybės posėdžio metu visų ministerijų atstovams buvo pateikti konkretūs pasiūlymai,  juos rasite žemiau.

  • Reformuoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo sistemą, diegiant tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją (TFK), ir vertinant asmens socialinį savarankiškumą.
  • Skirti papildomą finansavimą neįgaliųjų socialinės integracijos ir reabilitacijos projektams einamaisiais metais padidinus MMA.
  • Įtraukti Neįgaliųjų NVO į ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose sukūrimą ir įgyvendinimą (LRV programos įgyvendinimo plano Darbas 2.1.4)
  • Panaikinti Švietimo įstatymo 29 str. nuostatą, leidžiančią mokyklai, negalinčiai neįgaliam vaikui užtikrinti pedagoginės pagalbos, siūlyti mokytis namuose arba specialiojoje mokykloje. Nustatyti, kad visos mokyklos turi užtikrinti reikiamą pedagoginę pagalbą kiekvienam vaikui pagal jo gyvenamąją vietą.
  • Nustatyti įtraukiojo švietimo priemonių įgyvendinimo terminus ir finansavimą.
  • Nustatyti aiškius sveikatos būklės patikrinimo kriterijus, pagal kuriuos neįgaliesiems nustatoma teisė vairuoti transporto priemones.
  • Tobulinti Statybos techninį reglamentą „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ integruojant universalaus dizaino principus.
  • Nustatyti į gestų kalbą verčiamos ir titruojamos informacijos laiko procentą LRT, skirti šiam tikslui finansavimą ir kasmet jį didinti.
  • Įpareigoti visas ministerijas pagal kompetenciją įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir Komiteto pateiktas konkrečias rekomendacijas
  • Ministerijoms nusimatyti aiškius įsipareigojimus bei tikslines priemones dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo rengiamose strategijose ir planuose, skiriant reikiamas lėšas, numatant konkrečius terminus bei atsakingus asmenis.

Vyriausybė įpareigojo atsakingas ministerijas išanalizuoti siūlymus ir informuoti Vyriausybę apie rezultatus iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą

Žinutė parengta iš nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projekto lėšų (2017/NOBP1-126), kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.