Lietuvos studentų sąjunga plėtoja partnerystę žmonių su negalia integracijos į aukštąjį mo

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) plėtoja patirties sklaidą žmonių su negalia integracijos į aukštąjį mokslą klausimais. Nauja pažintis pradėta su Psichosocialinės ir darbo integracijos centro partneriais iš Vokietijos.

2008 m. spalio 20 d. Vilniuje įvyko susitikimas su šio centro delegacija. Centro specialistams, kurtiesiems studentams bei lydintiems asmenims (lektoriams) buvo pristatyta Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir jiems teikiamų paslaugų struktūra, mokslo sistema, neįgaliųjų galimybės studijuoti aukštosiose mokyklose.

Susitikime dalyvavo ir pranešimą tema „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje: studentų požiūriu“ skaitė Lietuvos studentų sąjungos socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė. Pranešime buvo pristatyti naujausi sociologiniai tyrimai, aptarė galimybes įvairių negalių žmonėms studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, įvardintos pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Taip pat susirinkusiems buvo pristatytos ryškiausias LSS iniciatyvoss žmonių su negalia integracijos į aukštąjį mokslą srityje.

Pagal internetiniame tinklalapyje www.unriis.lt pateiktą informaciją.