LNF skatina ratifikuoti JT neįgaliųjų teisių Konvenciją

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ gegužės 11 dieną išsiuntė kreipimąsi „Dėl JT Konvencijos dėl neįgaliųjų teisių apsaugos ratifikavimo“.  Kreipimasis išsiųstas LR Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui bei Socialinės apsaugos ir darbo Ministrei.

Kreipimesi LR institucijos skatinamos imtis veiksmų dėl JT Konvencijos dėl neįgaliųjų teisių apsaugos ratifikavimo Lietuvoje.

Socialinės apsaugos ir darbo Ministrė Vilija Blinkevičiūtė  šių metų kovo 30 dieną kartu su kitų valstybių atstovais  pasirašė šią Konvenciją, tačiau kol kas mūsų valstybė neišsakė savo oficialios pozicijos dėl jos ratifikavimo.

Vyriausybės Kanceliarija, gavusi kreipimąsi, Ministro Pirmininko pavedimu kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad ši kartu su Užsienio reikalų ministerija įvertintų gautą raštą ir apie tai informuotų „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ prezidentą.

Į LR institucijas dėl JT neįgaliųjų Konvencijos taip pat kreipėsi Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir VšĮ  „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, norėdamos atkreipti dėmesį, kad autentiškas šios Konvencijos 12 str. 2 dalies vertimas nėra tikslus. Organizacijos  Konvencijoje vartojamą terminą  rekomenduoja versti kaip „teisinis veiksnumas“.

JT neįgaliųjų teisių Konvencija žmonių teisių ir apsaugos istorijoje yra išskirtinė. Pirmą kartą specialus tarptautinis privalomojo pobūdžio instrumentas sukurs efektyvią struktūrą, kuri gins pilietines, ekonomines, socialines ir kultūrines žmonių su negalia teises.