Po Jungtinių Tautų pateiktų rekomendacijų Europos Sąjungai, atsiskaitymo estafetę perima Lietuva. Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė gins Jungtinėms Tautoms pateiktą poziciją

Pirmą kartą istorijoje Jungtinės Tautos įvertino, kaip Europos Sąjunga užtikrina žmogaus teises ir pateikė rekomendacijas dėl žmonių su negalia situacijos gerinimo.

Šių metų rugpjūčio 27-28 dienomis Europos Sąjunga (ES) pristatė neįgaliųjų situacijos vertinimo ataskaitą Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komitetui Ženevoje. Tai buvo pirmas kartas kai Europos Sąjungos ataskaita įvertinta bendrai, o ne pagal atskiras šalis nares. Pristatydama neįgaliųjų situacijos įvertinimą, ES atsiskaitė už rezultatus, kurių pavyko pasiekti nuo 2010 metų, kai buvo ratifikuota Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų Teisių Konvencija (Konvencija). Priminsime, kad tai – pirmoji tarptautinė žmogaus teisių konvencija, kurią ES ratifikavo kaip bendras vienetas.


JT komitetas parengė pastabas ir rekomendacijas, kuriose siūloma, kaip geriau užtikrinti žmonių su negalia teises įvairiose sferose: nuo judėjimo laisvės, savarankiško gyvenimo, išsilavinimo, įsidarbinimo iki sveikatos apsaugos, dalyvavimo rinkimuose, teisingumo ir tarptautinės humanitarinės pagalbos koordinavimo.

JT Žmonių su negalia komitetas pastebi, kad įgyvendindama Konvencijos nuostatas ES neturi bendros tarpinstitucinės strategijos, su Konvencija nėra suderinta ir ES teisinė sistema. Taip pat pasigendama komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp skirtingų valdžios institucijų ir žmonių su negalia teises ginančių organizacijų. Komitetas ragina harmonizuoti teisėkūrą į procesą įtraukiant žmonių su negalia interesams atstovaujančias organizacijas, taip pat numatyti lėšas ir mechanizmą, užtikrinsiantį įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimą.

ES ir Jungtinių Tautų diskusijas Ženevoje stebėjo ir Europos Neįgaliųjų forumo (angl. – EDF) atstovai. Diskusijų įrašus anglų kalba galima rasti čia.

Visą JT rekomendacijų sąrašą ES anglų kalba galima rasti čia.

 

Lietuvos neįgaliųjų forumas primena, kad šiomis dienomis (rugsėjo 7-11 d.) vyksta JT Žmonių su negalia komiteto (Komiteto) išankstinė sesija, kurios metu svarstomi ir tvirtinami Klausimų sąrašai Serbijai, Čilei, Slovakijai, Tailandui, Ugandai ir Lietuvai. Lietuvos ataskaita dėl žmonių su negalia teisių užtikrinimo Lietuvoje bus svarstoma jau kitoje Komiteto sesijoje. Lietuva taip pat turės atsakyti ir į Komiteto patvirtintą Klausimų sąrašą, kuriam matomas problemines sritis šalyje dėl žmonių su negalia teisių pažeidimų yra pateikęs ir Lietuvos neįgaliųjų forumas.

Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) prezidentė Dovilė Juodkaitė jau yra išvykusi į Ženevą. Rytoj, rugsėjo 9 d., D. Juodkaitė turės apginti LNF pateiktą poziciją ir rekomendacinius klausimus dėl žmonių su negalia situacijos, į kuriuos, tikimasi, Komitetas atsižvelgs ir įtrauks į galutinį Klausimų sąrašą Lietuvai.