Pristatome į lietuvių kalbą išverstas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai

Baigiamąsias išvadas ir rekomendacijas Lietuvai anglų kalba Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas paskelbė balandžio pabaigoje ir paskatino šią informaciją paskleisti kaip galima plačiau bei suprantamu format – t.y. išverstas į valstybinę bei mažumų kalbas, taip pat lengvai suprantamu formatu ir gestų kalba.

Pristatome LNF inicijuotą JT Komiteto išvadų ir rekomendacijų vertimą į lietuvių kalbą, kuris leis žmonėms su negalia, jų interesams atstovaujančioms organizacijoms ir artimiesiems išsamiai susipažinti su Jungtinių Tautų pastabomis ir rekomendacijomis Lietuvai siekiant įgyvendinti JT Konvenciją ir užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnę žmonių su negalia kasdienybę.

Rūpindamiesi vertimu daug reikšmės skyrėme tinkamam terminų ir sąvokų vartojimui, siekėme, kad tekste nuosekliai atsispindėtų Konvencijos vertybinės nuostatos ir principai.  Norime atkreipti dėmesį, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas šio teksto vertimas turi trūkumų – tam tikrose vietose pastebimas pažodinis vertimas, neatskleidžiantis Komiteto suformuluotų išvadų esmės ar iškreipiantis jų turinį, per siaurai formuluojantis Komiteto rekoemdnacijas, o kartais ir visiškai priešingai suformuluojamos Komiteto pateiktos rekomendacijos.