2010 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo proj.

Pagrindinis projekto tikslas – viešinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, skatinti neįgaliųjų ar juos atstovaujančių organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą steigiant neįgaliesiems darbo vietas, taip pat siekti, kad žmonės su negalia aktyviau įsitrauktų į bendruomeninį ir politinį judėjimą, kad jiems būtų garantuota ir prieinama visokia veikla, mažinama jų socialinė atskirtis ir šalinamos įvairios kliūtys, trukdančios jiems lygiai su visais dalyvauti visuomenės gyvenime. LNF neįgaliųjų teisių gynimo srityje numato organizuoti savivaldybių atstovams ir vadovams, nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų ir žiniasklaidos atstovams 1 dienos seminarus – mokymus apie JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir pagrindinių šios konvencijos principų įgyvendinimą, t.y. neįgaliųjų darbinių galimybių sudarymą, darbo vietų steigimą 50 –je Lietuvos savivaldybių, paskleidžiant informaciją 750 žmonių. Taip pat numato organizuoti 2 dienų konferenciją Vilniuje 100 žmonių apibendrinti seminarų – mokymų rezultatus bei organizuos Lietuvos neįgaliųjų forumo dalyvių ir europarlamentarų  susitikimą Vilniuje. Projekte dirbs 4 darbuotojai: 1 darbuotojas administruos projektą (visuomeniniais pagrindais), 2 darbuotojai bus atskirų projekto veiklų vykdytojais, 1 rengs finansines ataskaitas.

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos