Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas- skleidžiant informaciją ir ugdant neįgaliųjų kompetencijas prisidėti prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo, atstovauti bei ginti neįgaliųjų teises

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su Europarlamentarais iš Lietuvos bei Europos neįgaliųjų forumu;

2. Kelti neįgaliųjų kompetencijas, didinti neįgaliųjų informuotumą

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

12 mėnesių

Tikslinės asmenų grupės, kuriai skirtas projektas, apibūdinimas (projekto dalyvių skaičius, amžius, negalios pobūdis, neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygis)

Lietuvos neįgalieji, t.y. 10% nuo gyventojų skaičiaus (apie 300 000 asmenų).

Reikia pažymėti, jog projektas palies visus Lietuvos neįgaliuosius, – nes LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius tobulinant ir teikiant pasiūlymus vietinei įstatyminei bazei tobulinti. LNF savo veikla netiesiogiai prisidės prie  projekte nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.