Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant neįgaliųjų teisėms ir jas ginant prisidėti prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo bei gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją.

Uždaviniai:

1.      Bendradarbiauti su Europarlamentarais iš Lietuvos;

2.      Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu;

3.      Atstovauti neįgaliųjų teisėms įvairiose darbo grupėse;

4.      Kelti neįgaliųjų kompetencijas, didinti neįgaliųjų informuotumą;

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Projekto tikslinė grupėLietuvos neįgalieji. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos duomenimis, 2011 m. šalyje gyveno 264 632 neįgalūs asmenys, gaunantys netekto darbingumo pensijas ar išmokas bei 15522 vaikai su negalia[1]. Tai atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos duomenis, kad pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 procentų visų gyventojų.

Reikia pažymėti, jog projektas palies visų Lietuvos regionų ir savivaldybių neįgaliuosius, – nes LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius tobulinant ir teikiant pasiūlymus vietinei įstatyminei bazei tobulinti. LNF savo veikla prisidės prie  projekte nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ataskaitos (Microsoft Word formate)

pasiekti_rezultatai_5_priedas_i_ketvirtis

pasiekti_rezultatai_5_priedas_ii_ketvirtis

pasiekti_rezultatai_5_priedas_iii_ketvirtis

pasiekti_rezultatai_5_priedas_iv_ketvirtis

islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_i_ketvirtis

islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_ii_ketvirtis

islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_iii_ketvirtis

islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_iv_ketvirtis