Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant neįgaliųjų teisėms ir jas ginant prisidėti prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo bei gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją.

Uždaviniai:

1.      Bendradarbiauti su Europarlamentarais iš Lietuvos;

2.      Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu;

3.      Atstovauti neįgaliųjų teisėms įvairiose darbo grupėse;

4.      Kelti neįgaliųjų kompetencijas, didinti neįgaliųjų informuotumą;

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos neįgalieji. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos duomenimis, 2012 m. šalyje gyveno 260 121 neįgalūs asmenys, gaunantys netekto darbingumo pensijas ar išmokas bei 15544 vaikai su negalia[1]. Tai atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos duomenis, kad pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 procentų visų gyventojų.

Reikia pažymėti, jog projektas palies visų Lietuvos regionų ir savivaldybių neįgaliuosius, – nes LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius tobulinant ir teikiant pasiūlymus vietinei įstatyminei bazei tobulinti. LNF savo veikla prisidės prie projekte nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ataskaitos (Microsoft Word formate)

2014_04_07_pasiekti_rezultatai_5_priedas_i_ketv

2014_0710_pasiekti_rezultatai_5_priedas_ii_ketv

20140414_islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_i_ketv

20140710_islaidu_apibendrinta_samata_4_priedas_ii_ketv

2014 m. III ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. II ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m. III ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

2014 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie 2014 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą