Projekto tikslasskleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant neįgaliųjų teisėms ir jas ginant prisidėti prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo bei gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją.

Uždaviniai:

1.      Bendradarbiauti su Europarlamentarais iš Lietuvos;

2.      Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu;

3.      Atstovauti neįgaliųjų teisėms įvairiose darbo grupėse;

4.      Kelti neįgaliųjų kompetencijas, didinti neįgaliųjų informuotumą;

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Projekto tikslinė grupėLietuvos neįgalieji. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos duomenimis, 2014 m pradžioje. Šalyje gyveno 253,7 tūkst neįgalių asmenų, gaunančių netekto darbingumo pensijas ar išmokas bei 15 tūkst vaikų su negalia[1]. Viso 268,7 tūkst. neįgaliųjų. Tai atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos duomenis, kad pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 procentų visų gyventojų.

Reikia pažymėti, jog projektas palies visų Lietuvos regionų ir savivaldybių neįgaliuosius, – nes LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius tobulinant ir teikiant pasiūlymus vietinei įstatyminei bazei tobulinti. LNF savo veikla prisidės prie projekte nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo.


Šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duoomenys:  http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika.html Žiūrėta 2014 09 28

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ataskaitos (Microsoft Word formate)

pasiekti_rezultatai_5-priedas_1ketv

pasiekti_rezultatai_5-priedas_2ketv

pasiekti_rezultatai_5-priedas_3ketv

pasiekti_rezultatai_5-priedas_4ketv

islaidu_apibendrinta_samata_4-priedas_1_ketv

islaidu_apibendrinta_samata_4-priedas_2_ketv

islaidu_apibendrinta_samata_4-priedas_3_ketv

islaidu_apibendrinta_samata_4-priedas_4_ketv

aprasomojo_pobudzio_6-priedas_2015