Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant žmonių su negalia teisėms ir jas ginant, telkti visus Lietuvos žmones su negalia ir jas vienijančias organizacijas bendroms veikloms, didinti jų savarankiškumą, ugdyti jų gebėjimus, skatinanti neįgaliuosius gyventi bendruomenėje.

Uždaviniai:

  1. Didinti informuotumą ir skatinti Konvencijos įgyvendinimo stebėseną visuose Lietuvos regionuose;
  2. Aktyvinti neįgaliųjų dalyvavimą visuomenės, sociokultūriniame gyvenime skatinant fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumą;
  3. Skatinti vaikų ir jaunuolių su negalia įtraukųjį mokymąsi, ugdant kiekvieno jų individualius gebėjimus ir sudarant sąlygas jų tolimesnei socialinei integracijai;
  4. Informuoti žmones su negalia ir visuomenę apie žmonių su negalia teises ir jų įgyvendinimą;
  5. Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu;

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Projekto tikslinė grupė –  Lietuvos gyventojai su negalia. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos duomenimis, 2015 m pradžioje šalyje gyveno 253,4 tūkst. neįgalių asmenų, gaunančių netekto darbingumo pensijas ar išmokas bei 15 tūkst. vaikų su negalia[1]. Viso 268,4 tūkst. neįgaliųjų. Tai atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos duomenis, kad pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 procentų visų gyventojų.

Reikia pažymėti, jog projektas palies visų Lietuvos regionų ir savivaldybių gyventojus su negalia, nes LNF, veikdamas politiniame ir sprendimų priėmimo lygmenyje, atstovauja Lietuvos neįgaliuosius tobulinant ir teikiant pasiūlymus nacionaliniu bei vietos mastu negalios politikos bei neįgaliųjų teisių užtikrinimo reglamentavimui bei įgyvendinimui. LNF savo veikla prisidės prie projekte nedalyvaujančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo


 

Šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys:  http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika.html Žiūrėta 2015 10 26

 


 

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ataskaitos (Microsoft Word formate)

2016 m. I ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. I ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

2016 m. II ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

2016 m. III ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

2016 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie 2016 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą


Projektą remia:

NRD logo