Projekte suplanuotomis veiklomis bus siekiama: (i) įtraukti į negalios politikos formavimą ir sprendimų priėmimą neįgaliųjų bendruomenę ir jai atstovaujančias organizacijas (ii) didinti asociacijos narių kompetencijas mokymais/seminarais, teikiant metodinę pagalbą (iii) šviesti viešojo sektoriaus specialistus apie informacijos prieinamumo teikiamą naudą (iv) viešinti ir vieningai aiškinti tarptautinius negalios standartus (v) didinti visuomenės sąmoningumą ir pozityvų negalios įvaizdį (vi) užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos negalios bendruomenės atstovavimą tarptautiniu mastu (vii) skatinti žmonių su negalia įdarbinimą atviroje darbo rinkoje.

Visos teikiamame projekte numatomos veiklos yra tęstinės, siekiančios nuoseklios LNF vykdomos advokacijos ir kokybinių pokyčių Lietuvos socialinėje politikoje, ypač akcentuojant nNVO įgalinimą ir efektyvų dalyvavimą, įgalinant NVO tinkamai atstovauti neįgaliųjų bendruomenę dalyvaujant visuose politiniuose procesuose ir priimamuose sprendimuose, politikos įgyvendinimo ir jos vertinime bei pokyčių stebėsenoje.

Projekto laikotarpis: nuo  2022-01-31 iki 2022-12-31

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso lėšomis