Įtraukaus švietimo sąvoka suprantama kaip žmonių su negalia galimybė lygiai su visais mokytis toje pačioje aplinkoje tarp savo bendraamžių. Tokiu būdu žmogui/vaikui su negalia sudaroma galimybė tiek gauti kokybišką išsilavinimą, tiek užmegzti tvarius ir ilgalaikius socialinius kontaktus. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 str. „Švietimas“ reikalauja, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, suteikia neįgaliesiems galimybę įgyti gyvenimo ir socialinio vystymosi įgūdžių, kad sudarytų sąlygas jiems visapusiškai ir lygiai su kitais dalyvauti švietimo procese ir bendruomenės gyvenime.

Visuotinai yra pripažįstama, kad geresnio išsilavinimo stoka yra vienas iš veiksnių lemiančių mažesnes nei lyginant su kitais pajamas. Žmonės su blogesniu išsilavinimu žymiai dažniau patiria skurdą nei aukštesnį išsilavinimą gavę žmonės.

Kitą vertus, žmonės su negalia turi teisę siekti išsilavinimo arba viso gyvenimo mokymosi be jokių papildomų tikslų integruotis į darbo rinką, tiesiog siekiant vystyti ir plėtoti jų galimybes bei pomėgius.

Vadovaujantis JT Žmogaus teisių deklaracijos 26 str., kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Žmonėms su negalia ši teisė dažnai yra atimama dėl paprasčiausių dalykų, tokių kaip aplinkos neprieinamumas ar nepakankamas švietėjų pasirengimas dirbti ir komunikuoti su žmonėmis su negalia.

Siekdami skatinti domėjimąsi bei norėdami supažindinti švietėjus su galimybėmis organizuoti švietimo procesą žmonėms su negalia lygiai su visais, mes, grupė organizacijų atstovaujančių žmones su negalia iš Pabaltijo ir Skandinavijos šalių organizacijos, teikiančios įtraukaus švietimo paslaugas inicijavome projektą „B-inclusive – adult education for all!” (liet. “Įsitrauk – suaugusiųjų švietimas visiems!”).

Projekto partneriai:

Lietuvos neįgaliųjų forumas (Lietuva);

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (Lietuva);

Latvijos žmonių su negalia skėtinė organizacija SUSTENTO (Latvija);

Estijos skėtinė žmonių su negalia asociacija EPIK (Estija);

Dansk Oplysnings Forbund (DOF), organizacija, vienijanti virš 200 neformalaus švietimo organizacijų Danijoje;

Suaugusiųjų švietimo centras Studiefrämjandet, rikskansliet (Švedija), vienija suaugusiųjų švietėjus (organizacijas) Švedijoje;

Fjölmennt suaugusiųjų švietimo ir resursų centras Islandijoje, konsultuoja suaugusiųjų švietimo centrus dėl paslaugų teikimo žmonėms su negalia;

Funkis (Norvegija), skėtinė organizacija, vienijanti 67 organizacijas, kurios tikslas remti, konsultuoti, koordinuoti savo narius suaugusiųjų švietimo klausimais.

Projekto tikslas: suburti bendradarbiavimui švietėjus ir organizacijas dirbančias įtraukaus žmonių su negalia švietimo srityje.

Tikslinės grupės: organizacijos ir institucijos, kurios organizuoja ir skatina žmonių su negalia švietimą.

Projekto veiklos pagrįstos naujų metodų ir rekomendacijų sukūrimu, kaip skatinti ir gerinti žmonių su negalia švietimą.

Projekto rezultatai:

Parengtas gerosios praktikos pavyzdžių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies katalogas.

Trukdžių ir barjerų egzistuojančių žmonių su negalia švietime apžvalga visose šalyse;

Bendro pobūdžio rekomendacijos dėl įtraukaus švietimo proceso organizavimo;

Specifinio pobūdžio rekomendacijos, skirtos švietėjams, norintiems organizuoti šviečiamąsias veiklas žmonėms su regos ir klausos negalia.

Projekto tinklalapis: www.b-inclusive.net

Projekto pareiškėjas DOF (Danija).

Projekto suma 113 333 EUR.

Nordplus Adult LOGOProjektas remiamas NordPlus Adult programos lėšomis.