Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ drauge su Latvijos skėtine žmonių su negalia organizacija SUSTENTO ir Švedijos lengvai skaitomos kalbos centru „Centrum for Lattlast“ įgyvendina projektą „E-Access 4 All“

Projekto tikslas: Užtikrinti žmonių su negalia dalyvavimą viešųjų paslaugų teikime, bei užtikrinti jų teisę į informacijos prieinamumą.

Tikslui pasiekti Švedijos partneriai surengs trijų dienų kursus dėl informacijos prieinamumo bei žmonių su negalia reikmėms pritaikytų internetinių tinklalapių kūrimo. Kursuose dalyvaus Lietuvos neįgaliųjų forumo, SUSTENTO darbuotojai, atstovai bei kitos suinteresuotos šalys.

Kursuose įgytas žinias partneriai pritaikys rengdami praktiškas rekomendacija, kaip rengti visiems prieinamus tinklalapius. Rekomendacijos bus skirtos internetinių tinklalapių kūrėjams ir užsakovams.

Projektą finansuoja Šiaurės Ministrų tarybos biuras.

Žinutės turinys neprivalo sutapti su Šiaurės Ministrų tarybos biuro nuomone ir atspindėti jo politikos.