Š. m. rugpjūtį asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF), kartu su partneriais – Švedijos lengvai suprantamos kalbos centru „Centrum for lattlast“ (Centrum för lättläst), Latvijos „Agencyof Easy-toRead“ ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ – pradės vykdyti projektą „ Easy@dis.ability“. Projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie negalią. Nors visuomenėje dažnai kalbama apie neįgaliųjų problemas, tačiau informacija yra per daug sudėtinga, naudojami specifiniai terminai. Projektu siekiama informaciją apie neįgaliųjų teises, galimybes, pagrindinius įstatymus pateikti taip, kad ji būtų aiški ir lengvai suprantama visiems, įskaitant turinčius proto negalią, vaikus, pagyvenusius asmenis ir kitas visuomenės grupes.

Šių metų rugpjūčio pabaigoje vyks dviejų dienų mokymai, kurių metu „Centrum for lattlast“ specialistai pasidalins patirtimi, kaip rengti informaciją lengvai suprantama kalba (angl. Easy-to-Read). Mokymuose dalyvaus LNF, „Vilties“ ir kitų pageidaujančių organizacijų atstovai.

Mokymuose įgytus įgūdžius LNF darbuotojai pritaikys rengdami informaciją lengvai suprantama kalba ir talpindami ją specialiame interneto tinklalapyje www.easy.lnf.lt. Jį sudarys trys pagrindinės skiltys: informacija apie negalią (samprata, rūšys, problemos), projekto pristatymas ir svarbiausių su negalia susijusių nacionalinių ir tarptautinių dokumentų archyvas. Tinklalapyje informacija bus skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Naudojant viešinimo priemones projektas ir naujasis tinklalapis bus pristatomi LNF nariams, partneriams, šalies mokykloms, įvairioms nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu dirbančioms institucijoms.

Įgyvendinant projektą taip pat bus organizuojamas susitikimas su projekto partneriais iš Latvijos. Jo metu bus diskutuojama apie lengvai suprantamos kalbos populiarinimą, jos naudojimo galimybes valstybės institucijose bei kitose įstaigose. Taip pat bus aptarti ES teisės aktai, reglamentuojantys valstybės institucijų tinklalapių prieinamumą neįgaliesiems.

Vienerių metų trukmės projektą „ Easy@dis.ability“ finansuoja Šiaurės ministrų taryba pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą. Projekto biudžetą sudaro 25 tūkst. Lt.