Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus

Lietuvos neįgaliųjų forumas nuo 2018 lapkričio iki 2021 lapkričio mėn. įgyvendina Europos Sąjungos  fondų finansuojamą projektą “Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus”

Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 10.1.2-ESFA-K-917 “Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos”

LNF planuojamas projekto veiklas įgyvendins kartu su projekto partneriais ir asociacijos nariais:

  • Lietuvos kurčiųjų draugija
  • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”
  • Lietuvos paraplegikų asociacija

Projekto santrauka

Tyrimai atskleidžia, jog žmonės su negalia – viena menkiausiai į viešuosius procesus įtrauktų grupių, nepaisant to, kad žmonės, turintys negalią, sudaro apie 9% Lietuvos populiacijos. Šalies gyventojai su negalia menkai išmano savo teises, dėl žinių ir gebėjimų stokos jie nėra pajėgūs įsitraukti į vietos ir nacionalinės valdžios sprendimų priėmimo procesus ir juose efektyviai dalyvauti. Negalios skėtinės NVO, priskiriamos prie žmogaus teisių organizacijų, pastaruoju metu kelia sau tikslą stiprinti ir įgalinti savo vienijamus narius, siekiant negalios NVO pripažinimo socialiniu vietos bei centrinės valdžios partneriu.

2016 metais JT Neįgaliųjų teisių komitetas pateikė Lietuvai rekomendacijas dėl Konvencijos įgyvendinimo, kuriose apžvelgė kiekvienos Konvencijoje aprašytos srities padėtį ir rekomendacijas.

Lietuvos neįgaliųjų forumas projekto metu, pasitelkęs žmonių su negalia organizacijų ekspertizę, numato atlikti JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijose Lietuvai išskirtų probleminių sričių analizę ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms. Analizės rezultatai inovatyviais būdais bus pristatyti sprendimų priėmėjams, visuomenei ir neįgaliųjų bendruomenei, kad šie žinotų apie savo teises, taip pat – kaip jas ginti ir kaip įsitraukti į viešosios politikos formavimo procesus.

Pagrindinis projekto tikslas – įgalinti neįgaliųjų bendruomenę dalyvauti vietos bei nacionaliniu lygmeniu viešosios politikos formavime ir įgyvendinime, remiantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis.

Numatomi projekto rezultatai:

Suformuoti ir kompetentingoms institucijoms pateikti pasiūlymai viešojo valdymo sprendimams tobulinti:

  • negalios socialinės politikos srityje (siūlymus pagrindžiant atlikta išsamia pagrindinių socialinės politikos sričių analize);
  • rinkimų proceso prieinamumui didinti (siūlymus pagrindžiant atlikta rinkimų proceso stebėsena).

Projekto eigoje numatoma viešinti visas projekto veiklas.