Pagrindinis projekto siekis –  remiantis anksčiau įgyvendinto projekto „Let’s Study!” („Studijuok!”), projekto nr. LLP-PRT-2013-LT-0437 rezultatais – parengtomis rekomendacijomis dėl įtraukaus mokymo proceso organizavimo žmonėms su negalia profesinėse ir aukštojo mokslo mokyklose – parengti mokymų modulį, kuris bus skirtas profesinių ir aukštųjų mokyklų lektoriams, administracijos darbuotojams, kaip organizuoti žmonių su negalia mokymąsi profesinėse ir aukštojo mokslo institucijose, kaip bendrauti su žmonėmis su negalia, nežeminant jų orumo ir atliepiant jų poreikius bei sudarant jiems galimybes mokytis kartu ir lygiai su visais studentais.

Projekto tikslinė grupė: 18-30 m. jauni žmonės su negalia bei vyresnio amžiaus žmonės, tapę neįgaliais ir ryšium su tuo turintys keisti savo profesiją ar užimtumą; Profesinių ir aukštųjų mokyklų lektoriai, administracija, kiti darbuotojai.

Projekte dalyvaujantys partneriai:

 • AKTO S.A.
 • ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE
 • Juvenile Justice International CIC
 • Latvijas Cilveku ar ipasam vajadzibam sadarbibas organizacija SUSTENTO
 • MIDSTOD SIMENNTUNAR A SUDURNESJUM
 • Polskie Forum Osob Niepelnosprawnych
 • SA Eesti Agrenska Fond
 • The BumbleBee Alliance CIC

Į projekto veiklas įtraukti visi partneriai. Bus naudojamasi prieš tai įgyvendinto projekto rezultatais, pasitelkiama partnerių patirtis mokant žmones su negalia, patirtis organizuojant panašaus pobūdžio pažintinius seminarus bei gerosios praktikos pavyzdžiai. Bus kontaktuojama su profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais, siekiant įsitikinti kaip mokymai atliepia jų lūkesčius, testuojant patį modulį.

Veiklos:

 • Mokymų modulių bendrųjų pagrindų sukūrimas;
 • Praktinė mokymų dalis – gerosios praktikos pavyzdžiai;
 • Teorinės mokymų dalies sukūrimas;
 • Baigiamoji mokymų modulio versija
 • Rekomendacijų, kaip įtraukti mokymų modulį į profesinių mokyklų ir aukštojo mokslo sistemą ir organizuoti mokymus personalui, mokytojams bei dėstytojams, parengimas.
 

Projektą finansuoja

Europos Sąjunga

EU logo